akce

 Akce školy ve školním roce 2017/2018


Turistický kroužek

První výjezd kroužku byl do nedalekých Ivančic. Děti se seznámily s historií města, jeho památkami, slavnými rodáky i významnou minulostí, z rozhledny na Réně se učily zorientovat se v krajině. Pod rozhlednou poznávaly děti zajímavosti z živé přírody (co zde roste a žije), zahrály si několik her kromě těch, co hrály cestou. V restauraci Réna nás čekal chutný oběd a po obědě cesta zpět vlakem, přičemž některé děti jásaly, že je to jejich první cestování tímto dopravním prostředkem. Přestože zrána pršelo, tak na sraz dorazily všechny přihlášené děti a odměnou jim bylo později svítící sluníčko a pěkné zážitky na čerstvém vzduchu. fotogalerie
Mgr. Jana Navrátilová, vedoucí kroužku


Adaptační pobyt 6. ročník

Ve dnech 13. - 15. září se žáci 6. ročníku zúčastnili adaptačního pobytu ve Velkých Pavlovicích. Tato akce byla pořádaná ve spolupráci se Střediskem volného času v Ivančicích. Žáci se pomocí skupinových her a aktivit snažili lépe poznat svoje spolužáky, vybudovat pevné společenské vztahy a vymezit si role v rámci svých tříd. Na základě nadšených ohlasů dětí lze konstatovat, že akce splnila svůj účel a přispěla k vytvoření zdravých třídních kolektivů. fotogalerie
Markéta Burianová a Martin Bublák


Adaptační program 1. ročník

V pondělí 11. 9. 2017 proběhl v prvních ročnících adaptační program pod vedením SVČ Ivančice. Lektoři měli nachystanou zajímavou a bohatou nabídku her zaměřenou na seznámení a poznání se navzájem. I přesto, že nám počasí nepřálo a museli jsme být ve třídách, se den velmi vydařil. fotogalerie


Judo ve škole

V pátek 8. 9. 2017 přijeli na naši školu lektoři Juda z Trboušan spolu se svými žáky naší školy. Nejprve dětem vysvětlili, že judo není bojový sport, ale slouží k sebeobraně. Poté ukázali různé chvaty a techniky. Jednu padací techniku se žáci dokonce naučili. Takže ode dneška už žádná odřená kolena. fotogalerie


První školní den

V pondělí 4. 9. 2017 poprvé překročilo práh naší školy 39 prvňáčků a uslyšeli své první zvonění. S novými aktovkami a úsměvem na rtech usedli do lavic. Kromě třídních učitelek žáky uvítal pan ředitel školy spolu s paní starostkou a panem místostarostou. Všichni žáci obdrželi dárkový balíček, pamětní list a maminky dostaly kytičku. Přejeme dětem i rodičům úspěšné první vykročení do nového školního roku. fotogalerie
Tř. učitelky 1. roč.