akce

 Akce školy ve školním roce 2017/2018


Návštěva Klokánku

Dne 21. 2. 2018 jsme navštívili brněnský Klokánek. Přivítala nás paní, která nás zavedla do herny. Pak nám říkala, jak Klokánek funguje, a odpovídala na naše dotazy. Na hřišti si hrály děti, ale bylo nám líto, že jsme je mohli pozdravit jen přes okno. Překvapily nás pěkně zařízené byty a jeden z nich jsme i navštívili. Pak už jsme se jen rozloučili a odjeli.
Tereza Kloparová, Nikola Kutková (žákyně 8. ročníku)


Lyžařský výcvikový kurz 2018

V termínu od 13. do 19. ledna se uskutečnil tradiční lyžařský výcvikový kurz ve skiareálu Kraličák v Hynčicích pod Sušinou. Zúčastnili se ho převážně žáci 7. a 8. roč., doplněni žáky 9. roč. Ubytování bylo zajištěno již tradičně v horské chatě Spartak. Zde si můžete přečíst zhodnocení kurzu očima žáků a z pohledu učitelů. Atmosféru vám rovněž přiblíží fotogalerie.


Čtvrtý výjezd turistického kroužku

V sobotu 20. 1. 2018 jsme se rozhodli podívat se s kroužkem do technického muzea v Brně na výstavu „Rytíři nebes“ zaměřenou na letce z doby války a leteckou techniku. Celkem se výjezdu zúčastnilo 13 dětí. Nejdříve jsme si prošli přízemím s obrovskými stroji a chvíli si k nim poslechli přednášku, která byla určena další skupině turistů, a děti si zde užily nejenom staré typy automobilů, ale především se s chutí nechaly fotit na motorce nebo na stupních vítězů s věncem kolem krku. Kluky nejvíc zaujaly počítačové hry v dalším patře a děvčata zase soutěžní kvíz, takže holky běhaly z místa na místo a hledaly potřebné indície, až se jim nakonec povedlo úkol vyřešit. Všem se také líbila starodávná ulička i s hospůdkou, ve které se však nedalo nic koupit, protože jsme byli v muzeu. Také ostatní sbírky byly zajímavé, ale všechny děti spěchaly do nejvyššího patra, kde je umístěna herna. Tam jim nějaký zaměstnanec technického muzea objasňoval jednotlivé pokusy a děti si čas v herně nadšeně užívaly. Ještě cestou zpátky jsme se stavili do rychlého občerstvení pro oběd, který jsme si nechali zabalit, abychom si jej v klidu vychutnali ve vlaku. Podle slov dětí byl výlet moc pěkný. fotogalerie


Exkurze - SŠ Moravský Krumlov

Dne 10. 1. 2018 navštívili žáci devátých ročníků Střední školu dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov. V rámci projektu PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji mohli žáci nahlédnout do výuky na této škole a navštívit dílny a seznámit se s výsledky práce žáků. fotogalerie


Třetí výjezd turistického kroužku do Anthroposu

V sobotu 16. prosince jsme se vydali do Anthroposu v Brně. Cestování vlakem je pro děti samo o sobě velikou radostí a zřejmě není nic lepšího, než pokračovat ve své cestě tramvají. Výjezdu se zúčastnilo 12 dětí a stačilo jen vystoupit z tramvaje a dojít do parku před Anthroposem, aby byl pocit radosti ještě větší, což je vidět z přiložených fotografií. V samotném muzeu jsme měli možnost seznámit se s životem našeho předchůdce neandrtálského člověka ve třech patrech muzea. V suterénu muzea zaujal děti film a obrazy pradávných obrů jako jsou veleještěři a jiná obrovská zvířata a v přítmí boční části jsme procházeli přímo mezi pravěkými lidmi a pozorovali jejich jednoduchý a těžký život jako je ohřívání se u rozdělaného ohně a příprava potravy. Odtud jsme se přesunuli do Vaňkovky k rychlému občerstvení, které mnozí z nás dojídali i ve vlaku při zpáteční cestě. Výlet se všem líbil a těšíme se na další. fotogalerie


Další výjezd turistického kroužku

Druhým výjezdem turistického kroužku jsme se rozhodli poznávat blízké město Moravský Krumlov. Cestou ve vlaku jsme hráli hry a po příjezdu do města jsme navštívili výstavu hraček z lego kostek v Knížecím domě, která se dětem moc líbila. Někteří dali přednost skládání kostek na koberci, jiné zaujaly omalovánky hraček z lego kostek. Jakmile jsme si všechno, co výstava nabízela, užili, přesunuli jsme se zpátky do města, abychom pozdravili prvního prezidenta T. G. Masaryka a přečetli si jeho moudrá slova o tom, že vždy a za všech okolností máme zůstat sami sebou. Od pomníku jsme se přesunuli k informačním tabulím a zkusili se zorientovat, kde se nacházíme a co ještě zajímavého Moravský Krumlov nebo jeho okolí nabízí - některé děti zajímaly mluvené informace z nástěnky, jiní se raději dívali do mapy na vedlejší vývěsce. Po krátké prohlídce zámku zvenčí a zhlédnutí kaple sv. Floriána na kopci nad Krumlovem jsme se přesunuli k autobusovému nádraží a vydali se na cestu zpět s hraním krátkých her. Oběd jsme si dali v pizzerii na náměstí a podle slov dětí se jim výlet i přes nepřízeň počasí moc líbil. fotogalerie


Den otevřených dveří

Dne 7. prosince se na naší škole uskutečnil Den otevřených dveří pro rodiče a žáky budoucího 5. a 6. ročníku. Po úvodním proslovu pana ředitele se všichni společně vypravili po školní budově, kde ve vybraných učebnách probíhaly krátké ukázky toho, co vše žáky na škole čeká. Připravené byly např. výstavky různých výrobků žáků, své umění předvedl pěvecký kroužek, žáci 9. roč. ukázali některé zajímavé chemické pokusy, jinde se rodiče měli možnost podrobněji seznámit s některými výukovými programy a pod. Věříme, že se jim u nás na škole líbilo a příští rok tak přivítáme mezi sebou nové žáky z okolních obcí. fotogalerie


Mikuláš na zámku

Koncem listopadu a začátkem prosince, tj. ve dnech 27., 28. 11. a 1. 12. zažili žáci z 1. – 3. tříd krásný den na zámku, kde je uvítal čert Bambula a zavedl děti do pekla. Naštěstí je hodná paní učitelka vykoupila, takže jsme Vám všechny Vaše ratolesti vrátily bez úhony. Nakonec zašly do nebíčka, kde je vyzpovídal Mikuláš a hodný andílek rozdal drobný dáreček.
Fotky naleznete na tomto odkaze


Turistický kroužek

První výjezd kroužku byl do nedalekých Ivančic. Děti se seznámily s historií města, jeho památkami, slavnými rodáky i významnou minulostí, z rozhledny na Réně se učily zorientovat se v krajině. Pod rozhlednou poznávaly děti zajímavosti z živé přírody (co zde roste a žije), zahrály si několik her kromě těch, co hrály cestou. V restauraci Réna nás čekal chutný oběd a po obědě cesta zpět vlakem, přičemž některé děti jásaly, že je to jejich první cestování tímto dopravním prostředkem. Přestože zrána pršelo, tak na sraz dorazily všechny přihlášené děti a odměnou jim bylo později svítící sluníčko a pěkné zážitky na čerstvém vzduchu. fotogalerie
Mgr. Jana Navrátilová, vedoucí kroužku


Adaptační pobyt 6. ročník

Ve dnech 13. - 15. září se žáci 6. ročníku zúčastnili adaptačního pobytu ve Velkých Pavlovicích. Tato akce byla pořádaná ve spolupráci se Střediskem volného času v Ivančicích. Žáci se pomocí skupinových her a aktivit snažili lépe poznat svoje spolužáky, vybudovat pevné společenské vztahy a vymezit si role v rámci svých tříd. Na základě nadšených ohlasů dětí lze konstatovat, že akce splnila svůj účel a přispěla k vytvoření zdravých třídních kolektivů. fotogalerie
Markéta Burianová a Martin Bublák


Adaptační program 1. ročník

V pondělí 11. 9. 2017 proběhl v prvních ročnících adaptační program pod vedením SVČ Ivančice. Lektoři měli nachystanou zajímavou a bohatou nabídku her zaměřenou na seznámení a poznání se navzájem. I přesto, že nám počasí nepřálo a museli jsme být ve třídách, se den velmi vydařil. fotogalerie


Judo ve škole

V pátek 8. 9. 2017 přijeli na naši školu lektoři Juda z Trboušan spolu se svými žáky naší školy. Nejprve dětem vysvětlili, že judo není bojový sport, ale slouží k sebeobraně. Poté ukázali různé chvaty a techniky. Jednu padací techniku se žáci dokonce naučili. Takže ode dneška už žádná odřená kolena. fotogalerie


První školní den

V pondělí 4. 9. 2017 poprvé překročilo práh naší školy 39 prvňáčků a uslyšeli své první zvonění. S novými aktovkami a úsměvem na rtech usedli do lavic. Kromě třídních učitelek žáky uvítal pan ředitel školy spolu s paní starostkou a panem místostarostou. Všichni žáci obdrželi dárkový balíček, pamětní list a maminky dostaly kytičku. Přejeme dětem i rodičům úspěšné první vykročení do nového školního roku. fotogalerie
Tř. učitelky 1. roč.