mateřská škola

Aktuálně

duben 2018

Oznámení o konání zápisu do MŠ pro šk. rok 2018/19, kritéria pro přijetí, co nabízíme


únor 2018

Karneval v MŠ
V úterý 20. 2. 2018 se uskutečnil v naší MŠ karneval. Děti si s sebou přinesly karnevalové masky, které jim pořídili jejich rodiče. Pro děti jsme připravili bohatý program, který jsme zahájili promenádou masek. Děti tančily a soutěžily. Připravena byla malá tombola a občerstvení, které nám přinesli rodiče. Děkujeme všem rodičům za podporu a spolupráci s naší MŠ. fotogalerie


leden 2018

Edukativně stimulační skupiny
Návštěva předškoláků na ZŠ Barborka. Předškoláci z naší MŠ v lednu poprvé navštívili Barborku. Přestože nám pršelo, návštěvu jsme si nenechali pokazit. Děti se moc těšily a všechny si také svědomitě připravily batůžek s pouzdrem a pastelkami. Paní učitelka Dvořáková děti pěkně přivítala. Děti usedly do lavic spolu se svými bývalými kamarády z MŠ, letošními prvňáčky. Bylo to pro ně příjemným překvapením, když viděli známé tváře v zatím neznámém prostředím. Prvním úkolem pro předškoláky byl pracovní list na procvičení jemné motoriky, obtahování tvarů, nácvik psaní. Na koberci si pak děti spolu se školáky zahrály hru „Šla babička do městečka a koupila tam….“ Nakonec děti u klavíru za doprovodu paní učitelky zazpívaly lidové písničky. Děkujeme za spolupráci učitelkám na prvním stupni základní školy a už teď se těšíme na příště.
Příští návštěva předškoláků na ZŠ Barborka – 23. února 2018. fotogalerie

31. 1. 2018 - Mokré vysvědčení v MŠ
Rozhodli jsme se, že v den, kdy na základní škole budou školáci dostávat vysvědčení, uspořádáme ve školce taky malou slavnost. A sice předávání mokrého vysvědčení dětem, které se uplynulého půl roku zúčastnily předplaveckého výcviku v Nové Vsi. Děti dostaly vysvědčení, malý dárek a sladkou medaili. Všem se nám oslava líbila. fotogalerie


 prosinec 2017

Ve dnech 27. 12. 2017 (Stř) až 2. 1. 2018 včetně (Út) bude přerušen provoz mateřské školy

Vánoční besídka v MŠ
Dne 14. 12. 2017 se uskutečnila v naší MŠ Vánoční besídka. Děti vystoupily s krátkým vánočním programem plným písniček, básniček, s pohádkou a zimním tanečkem. Připravily si také pro rodiče vánoční dárky a přání, která si vytvořily, a popřály všem spokojené prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2018. fotogalerie

8. 12. 2017 děti z naší MŠ navštívily další lekci předplaveckého výcviku v Nové Vsi. Tato lekce byla zaměřena na získávání jistoty při pobytu ve vodě. Děti projevily odvahu při splývání po hladině na zádech. Mezi další úkoly patřilo potopení hlavy pod vodu nebo trénování skoků do vody z okraje bazénu. Při zdolávání všech úkolů byla dětem dopomocná paní lektorka. Odměnou pro děti byl pobyt ve vířivých bublinkách. Už se všichni těší, co je čeká příště! fotogalerie

5. 12. 2017 nás navštívil v MŠ Mikuláš, čert a anděl. Děti jim zazpívaly vánoční koledy a přednesly krátké básničky. Za to pak dostaly od Mikuláše malý dárek. fotogalerie

Děti naší MŠ se zúčastnily 3. 12. 2017 rozsvícení vánočního stromu v KD v Dolních Kounicích. Děti vystupovaly jako andílci s vánočním programem plným písniček a básniček. K této příležitosti si vytvářely také rekvizity. Dětem se vystoupení velice líbilo a sklidily od diváků veliký potlesk. fotogalerie


listopad 2017

Předplavecký výcvik
V pátek 3. listopadu se děti z naší MŠ zúčastnily další lekce předplaveckého výcviku v Nové Vsi. Lektorky si děti rozdělily do dvou skupin - na děvčata a chlapce. Děti se seznámily s technikou plavání kraula s hlavou pod vodou. Poté následovaly skoky do vody, šipka a nácvik potápění, zadržení dechu a pomalé vypouštění vzduchu a pro odvážné lovení puku na dně bazénu. Nakonec zábava a hraní s různými vodními hračkami v malém bazénku. fotogalerie


říjen 2017

Podzim v MŠ
V rámci ŠVP tématu „Ovocný týden“ děti vyráběly, tvořily a ochutnávaly podzimní ovoce ve všech možných podobách. Za pomocí učitelky si připravovaly ovocné saláty z různého podzimního ovoce a upekly si jablečný závin, který si odnesly domů. fotogalerie


září 2017

Informace o zájmové činnosti - nabídka kroužků

Ve školním roce 2017/18 se mění doba provozu od 6:45 do 17:00 hod.

Informace o výši školného pro tento školní rok 2017/18


červen 2017

Zahradní slavnost
V pátek 23. 6. 2017 jsme ve spolupráci se SVČ Ivančice uspořádali velkou Zahradní slavnost s pasováním našich předškoláčků. Pozvány byly všechny děti, rodiče, prarodiče i sourozenci. Rodiče nám pomohli se zajištěním občerstvení, kterého bylo opravdu hodně. V úvodu všechny děti přivítal král, předškoláčci se představili a řekli něco o sobě. Král je potom slavnostně pasoval na školáky velkým mečem. Děti se rozešly na 5 stanovišť, kde je doprovázely známé pohádkové bytosti a pomáhaly jim s plněním různých úkolů. Za každý splněný úkol děti dostaly razítko. V závěru proběhlo vyhodnocení a děti dostaly spoustu odměn, které si odnesly domů. Slavnost ukončila diskotéka, při které se děti vyřádily. Bylo to pěkně strávené odpoledne. fotogalerie
Návštěva pouti
Ve čtvrtek 8. 6. 2017 jsme s dětmi v rámci MŠ navštívili pouť. Děti se povozily na malém dětském vláčku. Měly pěkný zážitek a těšily se, až pouť navštíví o víkendu s rodiči. fotogalerie

Výlet do Permonia Oslavany
V úterý 20. 6. 2017 jsme navštívili Permonium Oslavany. Po příjezdu nás přivítali instruktoři. Děti si vyslechly pohádkový příběh o zlobivém permoníkovi, kterému mohly ze zakletí pomoct jedině splněním a zapisováním všech úkolů. Děti se rozdělily do 3 skupin a každá dostala mapu s plánem trasy, na které na děti čekalo spoustu nástrah. Všechno ale zvládly a v cíli je čekalo závěrečné vyhodnocení a každý byl odměněn medailí! I přes velké teplo se nám všem výlet velmi líbil. fotogalerie
Návštěva dopravního hřiště
Ve středu 14. 6. 2017 jsme ve spolupráci s MŠ Bratčice navštívili Dopravní hřiště Oslavany. Po příjezdu jsme se šli projít do zámeckého parku, kde jsme si v trávě udělali letní piknik. Poté jsme přišli na dopravní hřiště, kde se dětí ujaly dvě milé instruktorky. Děti se zábavnou formou učily poznávat jednoduché dopravní značky, jak se bezpečně chovat v provozu jako chodec, či cyklista a naučily se správně přecházet přechod (zebru) i přechody se semaforem. Všem se nám výlet moc líbil. fotogalerie

Dne 1. června proběhl v mateřské školce Den dětí. Oslavili jsme ho s dětmi na zahrádce školky letním piknikem v trávě. Poté se děti rozdělily do dvou skupin- na děvčata a chlapce. Každá skupinka podnikla výpravu za ukrytým pokladem. V pokladu na děti čekala sladká odměna a malá hračka pro každého. Starší děti vyzdobily chodník okolo školky. Pomalovaly ho různými obrázky zvířátek, kytiček nebo kamarádů za školky. Potom za námi na zahrádku přišla maminka od Natálky Karáskové a přivedla Natálčina poníka Boni. Všechny děti měly možnost si koníčka pohladit, a kdo chtěl, mohl se na něm i povozit. Všem se nám oslava moc líbila. fotogalerie


květen 2017

Den maminek v MŠ
U příležitosti Svátku matek jsme se rozhodli uspořádat 11. 5. 2017 malou oslavu v naší školce. Děti si pro maminky přichystaly milé vystoupení v podobě básniček a písniček. Poté následovalo příjemné posezení u tvoření jarních věnečků. Všechny maminky také měly možnost individuálního focení se svým dítětem na zahrádce školky. Kromě hezkých zážitků si maminky odnesly i dárečky, které pro ně děti s láskou vyrobily. Všichni jsme si užili hezké odpoledne. Děkujeme všem maminkám za spolupráci a aktivní zapojení do připravených činností. fotogalerie
Příprava předškolních dětí MŠ v edukativně stimulačních skupinách na ZŠ
Po příchodu do třídy se děti nejprve přivítaly s paní učitelkou Mgr. Dvořákovou a představily se. Paní učitelka je seznámila s připraveným programem. V této hodině se nejprve paní učitelka zaměřila na předmatematické představy. Připravila pro děti úkoly např. rozdělení ovoce a zeleniny podle obrázků, poznávat zvířata a jejich mláďata, ale také vyjmenovat věci na obrázku. Jednotlivá slova rozdělit na slabiky. Děti plnily také úkoly na procvičení grafomotoriky. Za úspěšné plnění těchto úkolů byly odměněny. fotogalerie

Zápis do MŠ - obecné informace k povinnému předškolnímu vzdělávání, podrobné informace o vlastním zápisu do MŠ včetně kritérií. Doplňující informace MŠMT


duben 2017

EKO den v Kónus klubu
V pátek 21. 4. jsme se zúčastnili EKO dne na malém hřišti v Kónus klubu. Rádi jsme se zapojili do poučné akce, která děti učí, jak chránit přírodu a udělat z našeho města ještě hezčí místo k žití. Po příchodu nás čekaly tematické soutěže. Děti se naučily, jak můžou doma správně třídit odpad. Nejenom chlapci si užili ukázku popelářského auta. Zhlédli jsme poučný spot a dostali odměny. Ve školce jsme si pak o tématu dál povídali a rozhodli se, že si vyrobíme „papírového robota“ na třídění papíru. Děti si vyrábění užívaly a měly radost ze společné práce. fotogalerie
Kozy
Dne 25. 4. jsme využili pěkného počasí a v rámci týdenního tématu domácí zvířátka a jejich mláďátka jsme se vydali na Antoníček, kde jsme se sešli s p. Jelínkem. Ten nám nabídl, že dětem ukáže nově narozené kůzlátko a jeho maminku. Děti měly možnost se s nimi seznámit, pohladit si je a nakrmit je suchým chlebem a rohlíky. Dokonce si děti vyzkoušely, jak se kozy pasou - na vodítku je děti vodily na pěknou travičku. Naučili jsme se je správně pojmenovat (kozel, koza, kůzlátka) a povídali jsme si o tom, že nám kozy dávají zdravé mléko a co se z něj může všechno vyrobit. Výlet se nám moc líbil. fotogalerie


březen 2017

Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky
V pátek 24. března naši předškoláci už po třetí navštívili Barborku. Tentokrát si pro děti přichystala program na jednu vyučovací hodinu paní učitelka Mgr. Dvořáková. Děti si prohlédly třídu a seznámily se s dětmi z 2. třídy, z nichž mnozí byli našimi kamarády ve školce. Druháci nám ukázali, jak se ve škole naučili číst, a předškolákům pak pomáhali se zadaným úkolem na procvičování barev. Nakonec jsme si všichni zazpívali písničky u klavíru na přání dětí. Další setkání nás čeká 21. dubna. fotogalerie
Březen - měsíc čtenářů
Ve středu 8. března jsme navštívili městskou knihovnu. Paní Káčerková nám ukázala, jak jsou knihy v knihovně zařazeny a kde najdeme oddělení s knihami pro děti. Povídali jsme si o tom, jaké druhy knih známe: obrázkové knížky, pohádky, leporela, encyklopedie, básničky,… Děti se také dozvěděly, co musí udělat pro to, aby si s rodiči mohly nějakou knihu vypůjčit domů. Dětem se v knihovně tak zalíbilo, že jsme ve středu 22. března navštívili knihovnu naší základní školy, kde nás provedla paní učitelka Mgr. Šafářová. fotogalerie


únor 2017

Edukativně stimulační skupiny v MŠ
V letošním školním roce navštěvují předškolní děti naší MŠ v rámci druhé části edukativně stimulačních skupin základní školu na Barborce. Zde si děti převezmou dané učitelky z prvního stupně a hravou formou podněcují schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládání trivia (tj. pro budování čtení, psaní, počítání). Poznávají také zázemí ZŠ a seznamují se průběžně se všemi učitelkami prvního stupně.
První návštěva se uskutečnila 17. 2. 2017
Další: 24. 3. 2017, 21. 4. 2017 a 19. 5. 2017
Děti si přinesou: batůžek, pouzdro s psacími potřebami, přezůvky fotogalerie

Karneval v MŠ
Ve čtvrtek 23. 2. 2017 se uskutečnil maškarní karneval v MŠ. Na karneval jsme si připravili bohatý program s tombolou. Do přípravy karnevalu jsme zapojili i rodiče dětí MŠ. Za pěkné masky děti obdržely diplomy a medaile. fotogalerie

Divadelní představení
V úterý 7. února 2017 děti naší MŠ navštívily divadelní představení Dva kamarádi v kině v Ivančicích. Kvak a Žbluňk jsou dva žabí kamarádi, jejich příhody jsou veselé i poučné zároveň. Účinkoval divadelní soubor Cylindr z Prahy. Dětem se divadlo velice líbilo. fotogalerie
Krmení zvířátek
V rámci EVVO chráníme a poznáváme přírodu a poznávání zvířat žijících ve volné přírodě jsme ve spolupráci s rodiči dětí nashromáždili usušené staré pečivo a odnesli volně žijícím zvířatům do lesíka nad školou. Při cestě do přírody děti poznávaly stopy zvířat ve sněhu. fotogalerie


prosinec 2016

Vánoční besídka
Jako každý rok jsme uspořádali v naší MŠ Vánoční besídku. Připravili jsme vánoční koledy, básničky, říkadla a také scénky, které si děti oblíbily a to nejen o Vánocích. Z důvodu nemoci jsme vystoupili s menším počtem dětí, ale i tak se všem náš program líbil. Jménem MŠ děkujeme všem rodičům za účast na naší besídce.
Všem přejeme pěkné a spokojené prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2017. fotogalerie

Připravujeme se na Vánoce
Za pomocí maminky paní Polákové, která nám upekla perníčky, jsme je s dětmi nazdobily a připravily na vánoční jarmark a vánoční besídku, která se uskuteční 20. 12. 2016 v 16:00 hod. ve třídě MŠ. fotogalerie Naše vystoupení na vánočním jarmarku - fotogalerie
Mikulášská nadílka v MŠ
Na 5. 12. 2016 jsme připravili pro děti naší MŠ Mikulášskou nadílku. Mikuláš, anděl a čert byli žáci naší ZŠ. Děti přednesly vánoční říkadla a básničky, zazpívaly vánoční písně a koledy. Od Mikuláše dostaly malý balíček s ovocem a sladkostmi. fotogalerie


listopad 2016

RECYKLO HRANÍ - UKLIDÍME SI SVĚT
Hlavním cílem prvního letošního úkolu byl sběr a recyklace baterií. Děti shromáždily dostatečný počet vybitých baterií, jejichž pomocí vytvoří mapu ČR. Při procházkách jsme si také připomněli barvy sběrných kontejnerů pro třídění konkrétního druhu odpadu a popovídali si o nutnosti recyklace odpadu. fotogalerie


říjen 2016

Dne 16. října se 8 dětí z naší MŠ zúčastnilo první lekce předplaveckého výcviku v Nové Vsi. Dětí se ujaly zkušené instruktorky, které je rozdělily do skupin podle toho, jaké zkušenosti děti s vodou mají. Ve velkém bazénu děti plnily různé úkoly, ale došlo i na dovádění s vodními hračkami v malém bazénku. Už teď se děti těší na příště. fotogalerie


červen 2016

V rámci svátku „Dne dětí“ jsme navštívili farmu paní Kindlové na Karlově v Dolních Kounicích. Šli jsme polní cestou, během které se děti střídaly v jízdě na koníkovi. Pro děti to byl nezapomenutelný zážitek. Na farmě si děti mohly nakrmit různá domácí zvířata a jejich mláďata. Dětem se na farmě velice líbilo. Děkujeme paní Kindlové, že umožnila naší MŠ návštěvu farmy a seznámila děti se zvířaty, která zde chovají. fotogalerie
Ve čtvrtek před Antonínskou poutí se děti naší MŠ mohly povozit na pouťových atrakcích na náměstí Míru. Děti si s nadšením atrakcí užívaly. fotogalerie


květen 2016

Ve čtvrtek 19. 5. se uskutečnil plánovaný výlet MŠ. V rámci týdne a tematické části „Co jezdí, létá a pluje“ jsme cestovali z místa naší MŠ Dolních Kounic do Ivančic. Děti měly možnost si vyzkoušet nejen autobusovou dopravu, ale také vlakovou. Seznamovaly se s okolím a přírodou. Část zpáteční cesty jsme šli pěšky kolem řeky Jihlavy. fotogalerie


duben 2016

Den Země
Environmentálně zaměřená akce, děti se učí o tom, proč je důležité chránit přírodu. V rámci této akce jsme připravili výlet do Nových Bránic. Zaměřili jsme se na poznávání svého okolí a přírody. fotogalerie
Jaro
Další aktivitu jsme zaměřili na poznávání a sledování vývoje přírody na školní zahrádce. fotogalerie


březen 2016

Divadelní představení v MŠ
Dne 11. 3. 2016 sehrálo divadlo Koráb v naší MŠ divadelní představení „Tři prasátka.“ Příběh se dětem líbil, jelikož se mohly do děje pohádky zapojit a tím rozvíjet svoji fantazii. fotogalerie
Předškoláci v ZŠ
8. 3. 2016 naši předškoláci v rámci edukativně stimulačních skupin navštívili první stupeň ZŠ.
Děti se mají možnost nejen seznámit s prostředím školy, ale i s plněním různých úkolů pod vedením paní učitelky. fotogalerie
Další návštěva ZŠ se uskuteční 5. 4. 2016.
Jarní tvoření
V rámci tématického celku Zelené jaro a tématické části Svátky jara jsme se zaměřili na různé techniky barvení a zdobení vajíček a velikonoční tradice. fotogalerie


únor 2016

Karneval v MŠ
10. února
jsme připravili pro děti MŠ maškarní karneval ve spolupráci s rodiči a vedením ZŠ. Učitelky připravily pro děti zábavný program, který se dětem líbil. Na závěr karnevalu byla připravena tombola pro všechny děti MŠ. fotogalerie

V rámci týdenního tématu „Polámal se mraveneček“ si děti hravou formou osvojovaly správné návyky při nemoci (zakrývání úst při kašlání, smrkání do kapesníku...). Povídali jsme si o tom, jak probíhá návštěva u lékaře a zubaře, jaké nástroje používají a jak se jmenují. Společně jsme si na lékaře a pacienty taky zahráli - ošetřovali jsme kamarádovi „zlomenou nohu“, bolení hlavičky, měřili jsme teplotu, poslouchali jsme srdíčko…Týdenní téma se promítalo i ve volných hrách dětí, děvčata nám často v kuchyňce vařila zdravou svačinku ze zeleniny a ovoce a chlapci si v domečku udělali ošetřovnu pro zraněné plyšáky. fotogalerie


leden 2016

Předplavecký výcvik
Děti MŠ se první pololetí školního roku zúčastnily předplaveckého výcviku v Nové Vsi společně s žáky ZŠ. Slavnostní předání vysvědčení proběhlo 28. ledna v MŠ. fotogalerie


prosinec 2015

Ve čtvrtek 17. prosince jsme uspořádali vánoční besídku ve školní jídelně ZŠ. Besídku zahájil a všechny přivítal ředitel ZŠ Mgr. Rostislav Kandrnál. Děti zazpívaly vánoční koledy a přednesly krátké vánoční básničky. Na závěr předaly děti svým rodičům malé dárky, které si pro ně připravily. fotogalerie

V pátek 4. 12. 2015 jsme uspořádali pro děti MŠ Mikulášskou nadílku. Mikuláše, čerta a anděla dětem připravili žáci devátých tříd ZŠ. Děti jim zazpívaly písně a přednesly básně, které se naučily. Za odměnu každý dostal malý balíček s ovocem a sladkostmi, které dětem věnovala ZŠ. fotogalerie


září, říjen 2015

Některé z podzimních činností a aktivit: výroba pečiva - fotogalerie, výroba salátu - fotogalerie

V pondělí 12. října se čtyři předškolní děti ze třídy Sluníček i Hvězdiček zúčastnily 1. lekce předplaveckého výcviku v Nové Vsi. I přes nepříznivé počasí jsme sezonu skvěle zahájili. Paní lektorka v úvodu děti seznámila s prostředím malého i velkého bazénu, ve kterém se střídavě pohybovaly. Poté si děti užívaly hrátky s vodou za pomocí různých pomůcek. Plnily různé soutěžní úkoly, potápěly se a na závěr si pohrály s vodními hračkami. Byl to vydařený výlet a děti si ho velmi užily. fotogalerie

V rámci tematického celku „Podzim“ a tematické části „Ukaž se mi jablíčko“ jsme se zaměřili na seznamování dětí s nejznámějším ovocem u nás, a to jsou jablka. Děti poznávají jeho vlastnosti, ale i netradiční způsoby jeho využití při výtvarných, hudebních a pohybových činnostech. Měly možnost jablíčka nejen posbírat na školní zahradě, ale ochutnávat a také si z nich upéct jablečný závin ve cvičné kuchyni ZŠ. Cílem tohoto tematického celku je, aby děti měly krásné prožitky z podzimu a to hlavně z pozorování přírodních změn, které mohly vidět na naší nové zahradě. fotogalerie