výuka

Informace o výuce ve školním roce 2017/2018

Výuka na škole probíhá v tomto školním roce podle vlastního ŠVP:

Součástí výuky jsou také povinně volitelné a nepovinné předměty:

EU - Peníze školám


Naše škola byla od ledna 2011 do července 2013 zapojena do projektu EU - Peníze školám. Realizovali jsme projekt s názvem Podpora priorit ŠVP v oblasti ICT cestou inovací. V rámci tohoto projektu jsme mimo jiné vytvořili i výukové materiály v šabloně III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT).
Jedná se o digitální učební materiály - DUM - z těchto oblastí:
Vlastivěda - 3 sady materiálů pro 4. a 5. roč., tematický okruh Naše vlast, České dějiny.
Prvouka - 1 sada materiálů pro 2. a 3. roč.
Přírodověda - 2 sady materiálů pro 3. a 4. roč.
Kontakt na zpracovatele - info@zsdolnikounice.cz

Dějepis - 6 sad materiálů pro 7., 8. a 9. roč., tematické okruhy Významné události, Konflikty a revoluce, Dějiny ČSR, Stavební styly, Vojenské operace 2. sv. války, ČSR v letech 1948 - 1989
Kontakt na zpracovatele - bublak@zsdolnikounice.cz

Matematika - 3 sady materiálů do aritmetiky a geometrie pro 3., 4. a 5. roč., 1 sada pro 2. stupeň k výkladu a procvičování učiva aritmetiky, algebry a geometrie a 1 sada aritmetiky pro 7. roč.
Informatika - 1 sada materiálů s výkladem a procvičováním učiva - práce se soubory, programy, internetem.
Kontakt na zpracovatele - hodovska@zsdolnikounice.cz

Přírodopis - 1 sada materiálů pro 9. roč. na procvičování učiva geologie a mineralogie.
Kontakt na zpracovatele - raus@zsdolnikounice.cz

Fyzika - 1 sada materiálů s aktivitami k procvičování učiva 6. roč.
Kontakt na zpracovatele - info@zsdolnikounice.cz

Angličtina - 1 sada materiálů pro 2. st. - shrnutí měsíčního učiva, interaktivní cvičení na gramatiku 6. - 9. roč.
Kontakt na zpracovatele - svobodova@zsdolnikounice.cz


Naše škola se zapojila do projektu Rodilí mluvčí do škol – zvyšování jazykové vybavenosti žáků základních škol pomocí rodilých mluvčích a zapojením škol do mezinárodních projektů“, který je dotovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Stalo se tak prostřednictvím jazykové školy HELLO. V rámci daného projektu na naši školu každý týden dojížděl rodilý mluvčí - Mgr. Allan Ross Mackenzie -, který se aktivně zapojuje do výuky anglického jazyka. Děti seznamoval jednak s reáliemi Velké Británie, jejími tradicemi a zvyklostmi, jednak navazoval na učební plány daného ročníku. Děti měly možnost aktivně používat cizí jazyk a vyzkoušet si tak svoji schopnost komunikace v cizím jazyce.