výuka - ukázky hodin

Ukázky hodin ve školním roce 2017/18

Čarodějnice na Barborce

Barborka - 30. 4. 2018: Čarodějnice se na Barborce rozlétly už od desáté hodiny. Pro zpestření výuky se žáci 1. a 2. ročníku střídali po třídách a každá paní učitelka si pro ně nachystala program. Naučili se zpívat píseň Pět ježibab, dozvěděli se o tradicích a zvycích filopojakubské noci, hráli hry a čarodějnici si i vyrobili. Za každou splněnou disciplínu získali známku na své čarodějnické vysvědčení. Den se nám vydařil a žáci odcházeli spokojeni a plni zážitků domů. fotogalerie


Návštěva synagogy

V pátek 20. dubna 2018 se žáci 5. ročníku zúčastnili divadelního představení v synagoze v Dolních Kounicích. Součástí vystoupení byla soutěž, kde vybraní žáci odpovídali na otázky, co všechno vědí o životě a historii židovského národa. Vystoupení i soutěž byla velmi pěkná. Děti se tak mohly blíže seznámit s nelehkým obdobím, kterým si prošli obyvatelé židovského národa v období 2. světové války. Poděkování patří všem účinkujícím za zajímavě zpracovaný příběh „O Josefovi“, ale i za překvapení v podobě cen pro soutěžící a malých dárků pro všechny diváky. fotogalerie


Dopravní výchova 4. roč.

Ve čtvrtek 12. dubna se obě čtvrté třídy vydaly do Oslavan otestovat svoje znalosti z dopravní výchovy, ale také zručnost, obratnost a schopnosti. 4.B třída začala dopoledne v učebně s lektorkou, která s dětmi zopakovala to, co už znaly jednak z hodin minulé lekce uskutečněné na podzim, ale také z výuky ve škole. Procvičily si křižovatky, pravidla chování na silnici a splnily test, který byl nutný k získání průkazu cyklisty. V další části dopoledne se vyměnily s dětmi ze 4.A, které mezitím zvládaly křižovatky na cvičném hřišti před školou prakticky. Po okruhu jezdili nejdřív chlapci, zatímco dívky se cvičily v jízdě zručnosti. Ta spočívala v projíždění slalomu mezi tyčemi, přičemž bylo nutné ukazovat směr odbočování rukou a nespadnout z kola. Za jízdy musely děti také vzít z misky míček a přesunout jej do jiné nádoby opodál. V závěru bylo nutné projet úzkou štěrbinou mezi dvěma tyčemi a následně předat kolo dalšímu cyklistovi. K jízdě zručnosti také patřila velmi pomalá jízda v úzkém pruhu, jejímž cílem bylo sice jet co nejpomaleji, ale zároveň nespadnout z kola. Potom se dívky a chlapci vyměnili. Na závěr je nutné říct, že všechny děti byly úspěšné a získaly tak průkaz cyklisty a mohly se vydat na zpáteční cestu do své školy. fotogalerie


Polygram - OU Cvrčovice

Dne 6. 3. 2018 vybraní žáci osmého ročníku navštívili Odborné učiliště Cvrčovice, kde v rámci projektu PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji byli seznámeni se základy vysévání. Žáci si vše také prakticky vyzkoušeli při vysévání hlávkového salátu. V letošním roce nás čekají ještě dvě návštěvy ve Cvrčovicích, jarní s ukázkou sázení a podzimní zaměřená na sklizeň.


Občanská výchova - 8. roč.

V pátek 2. března zažil Městský úřad v Dolních Kounicích netradiční událost. Žáci osmého ročníku se v rámci předmětu občanská výchova proměnili ve svatebčany a zúčastnili se svatebního obřadu. Vše bylo připraveno jako na skutečnou svatbu – ženich, nevěsta, svědkové, svatebčané, paní matrikářka a v roli oddávající paní starostka. Po ukončení oficiální části následovalo pohoštění – svatební dort a přípitek. Celá akce byla velmi zdařilá a ukázala žákům osmých tříd, jak by jednou mohl vypadat jejich životní krok. fotogalerie
Martin Bublák a Eva Karbašová


Výuka plavání 2. a 3. roč.

V únoru jsme úspěšně ukončili povinný plavecký výcvik a můžeme říct, že letošní plavci byli skuteční vodomilové. Připojujeme fotogalerii k nahlédnutí. fotogalerie


Projektová hodina Aj

Ve čtvrtek 22. 2. proběhla v 8. a 9. ročníku projektová hodina anglického jazyka s rodilou mluvčí z Kanady. Žáci měli možnost vyzkoušet si své komunikační dovednosti v praxi, kdy jim rodný jazyk nepomůže. Angela byla velmi milá s velmi hezkou výslovností a žáci neměli problém s porozuměním. Aktivně se zapojovali do aktivit, které pro ně připravila. Myslím si, že si tuto hodinu užili a většina z nich by její návštěvu ráda zopakovala.
Eva Karbašová


Beseda s právníkem 9. roč.

V úterý 20.února proběhla v devátých ročnících beseda s právníkem JUDr. Petrem Živělou. Beseda byla zaměřena na trestní zodpovědnost náctiletých. Řešila se problematika sociálních sítí, distribuce a užívání drog, sexuální problematika a další okrajová témata jako např. týrání zvířat. Žáci také měli prostor na své dotazy týkající se právnických rad a zkušeností. Dozvěděli se také reálné příklady trestných činů, které pan Živěla ve své právnické praxi řešil. fotogalerie


Čtenářská dílna 5.B

V letošním roce věnujeme jednu z hodin českého jazyka „čtenářské dílně“. Žáci si podle vlastního výběru čtou knihu půjčenou ze školní knihovny nebo svou vlastní. Pro čtení si už o přestávce vyberou a připraví ve třídě pro ně nejvhodnější a nejpohodlnější místečko. Na začátku hodiny je vždy krátký rozhovor, pak se žáci uvelebí na svém místě a přibližně 20 – 25 minut se věnují tichému čtení. Po uplynutí doby se pokračuje v rozhovoru, který se už týká přímo děje v knížce. Po přečtení celé knihy je vypracován Čtenářský list, ve kterém žáci prokáží znalost obsahu přečtené knihy.
A ti, co rádi čtou a současně by chtěli někomu pomoci, se mohou dobrovolně zapojit do projektu „Čtení pomáhá“ (www.ctenipomaha.cz). Projekt už běží několik let a je určen žákům základních škol a studentům. fotogalerie
Božena Šafářová


Hodiny pracovní výchovy

Naše škola je jedna z mála základních škol, která má ve svém vzdělávacím programu zahrnutou výuku praktických činností ve školní dílně v rámci předmětu pracovní výchova a svět práce. Naše dílna byla před rokem nově vybavena ručním nářadím. Žáci devátého ročníku se učí pracovat také s ručním elektrickým nářadím (vrtačka, bruska). fotogalerie


Kroužek Angličtiny

V kroužku Aj pro první a druhý ročník využíváme spoustu písniček, pohybových her, pracovní listy a interaktivní tabuli k osvojování prvních slovíček. Nyní se zabýváme především slovní zásobou blížících se Vánoc a zimy. Na přiložených fotografiích děti připojují slovíčka ke správným obrázkům, počítají s interaktivní tabulí do stovky a zpívají oblíbené písničky vítací i loučící se s postavičkami Sue a Jacka. Oblíbeným místem k hrám je především koberec. Kroužek navštěvuje celkem 17 dětí. fotogalerie


Exkurze - Hvězdárna a planetárium Brno

Dne 1. 12. 2017 jsme s žáky 5. ročníku navštívili Hvězdárnu a planetárium v Brně. Exkurze byla uspořádaná v rámci výuky přírodovědy, ve které se probírá učivo o vesmíru. V úvodní části programu jsme se seznámili s orientací na večerní obloze, podívali se na nejnápadnější hvězdy, souhvězdí a tělesa naší soustavy. Vypravili jsme se až za hranice sluneční soustavy. V další části jsme zhlédli program s názvem Astronaut, ve kterém jsme se vydali na dobrodružnou cestu vesmírem. Společně jsme nejen nahlédli na palubu raketoplánu, ale také jsme se dozvěděli informace o nácviku stavu beztíže. Nakonec jsme měli možnost seznámit se s tím, jak obtížné je dobývání vesmíru a co všechno pobyt na oběžné dráze Země obnáší. Spolu s úžasnými zážitky jsme si na památku dovezli i řadu suvenýrů. fotogalerie


Návštěva ČOV v Dolních Kounicích

V pátek 24. 11. se žáci obou osmých ročníků účastnili exkurze do ČOV v Dolních Kounicích. Přišli si prohlédnout, jak probíhá čištění vod v praxi a doplnili tak svoje teoretické poznatky z hodin chemie a přírodopisu. Za provázení po venkovních částech čističky i srozumitelný výklad děkujeme panu Karlu Grégrovi. fotogalerie
Jana Navrátilová, vyučující CH v 8. ročnících


Výchova ke zdraví 9. roč.

Exkurze za zdravým životním stylem
V listopadových dnech jsme se žáky 9. ročníku navštívili prodejnu zdravé výživy Schůzka 7.13 v Dolních Kounicích. Učivo životosprávy mají žáci zařazeno v ŠVP v rámci předmětu výchova ke zdraví. Nejdříve nás majitelka prodejny paní Salátová seznámila se sortimentem přímo v prostorách prodejny a pak jsme se přesunuli do zadní části obchodu, kde jsme se v příjemném prostředí posadili a povídali jsme si o možnostech použití jednotlivých potravin a o jejich vlivu na naše zdraví. Měli jsme možnost ochutnat několik výrobků, které jsou v prodejně k dispozici a také nám paní majitelka připravila lahodný pokrm uvařený ze surovin, které prospívají našemu zdraví. Dostali jsme k dispozici k nahlédnutí spoustu kuchařských knih a domů jsme si odnesli i několik receptů, které by si žáci mohli doma připravit sami. Cílem exkurze bylo seznámit žáky s použitím a zařazením zdravých potravin do jejich jídelníčku a vytvořit tak dětem zdravé stravovací návyky.


Přírodověda v 5.B - skupinová práce

Žáci ve skupinách vytvářeli miniprojekty na téma Planety sluneční soustavy. Jejich úkolem bylo zjistit si a vhodným způsobem zpracovat několik základních informací o dané planetě. Nakonec každá skupina prezentovala svou práci před celou třídou. Všechny práce jsou velmi pěkné. Žáci si na nich dali hodně záležet. Do miniprojektu nebyla zařazena naše Země. Ta přijde na řadu v dalších hodinách přírodovědy. fotogalerie


Beseda s myslivci - 4. roč.

V pátek 10. 11. na naši školu zavítali manželé Vejrostovi, aby všechny čtvrťáky seznámili se svým velkým koníčkem - myslivostí. Naučili nás poznávat lesní zvěř a porozumět způsobům jejího chování, informovali o práci myslivců, myslivecké hantýrce, způsobech lovu a nutnosti ochrany lesa. Svůj výklad doplnili ukázkami mnoha pomůcek - trofejí, vycpaných zvířat, vábniček. Každý čtvrťák dostal i malou pozornost - pracovní sešit plný krásných obrázků, doplňovaček a her. Na závěr našeho setkání proběhl i kvíz o věcné ceny. Přednáška se nám velmi líbila. Děkujeme manželům Vejrostovým a těšíme se na další spolupráci. fotogalerie
Jana Navrátilová


Dopravní výchova 4. roč.

V pátek 6. 10. 2017 jeli žáci čtvrtých ročníků na dopravní hřiště do Oslavan. Hned na začátku byli rozděleni do dvou skupin podle tříd. V učebně dopravní výchovy na interaktivní tabuli byla připravena teoretická část – například znalost dopravních značek, křižovatky, bezpečnost na silnici a v jejím okolí a jiné potřebné znalosti. V praktické části jsme absolvovali jízdu na kole na dopravním hřišti vybaveném nejenom dopravními značkami, ale také semaforem a zábavnou jízdu zručnosti, kdy bylo nutné projet osmičku mezi dvěma úzkými čarami, dále slalom i s ukazováním odbočení rukou a nejnáročnější zřejmě bylo uchopit za jízdy kuželku a přemístit ji jinam. Pro mnohé nebylo snadné projet na závěr mezi dvěma tyčemi, které byly hodně blízko u sebe a tvořily jakousi úzkou lávku. Všichni žáci jízdu zručnosti nejenom zvládli, ale také si ji hodně užili. Myslím, že dopoledne na dopravním hřišti se všem líbilo nejenom pro krásné slunečné počasí, které nám vydrželo po celé dopoledne. fotogalerie


Kouzlíme v 1.B

Na konci září jsme měli celý den tematickou výuku zaměřenou na různé experimenty, které si můžete vyzkoušet i doma. Žáci si udělali pokusy, při kterých rozptýlili spektrum barev, napsali si tajné písmo, zkusili si kouzlo s větvičkou jírovce maďalu, vyrobili si bublifuk a provedli spoustu dalších zábavných pokusů. Odcházeli příjemně naladěni na nadcházející víkend. fotogalerie


Ukázky hodin ve školním roce 2016/17

Dopravní výchova 4. roč.

V pátek 5. 5. 2017 jsme již tradičně se žáky 4. ročníku podruhé v tomto školním roce vyjeli na dopravní hřiště v Oslavanech, abychom jim umožnili získat řidičský průkaz cyklisty. Děti opět prokázaly skvělé znalosti dopravních značek a i při řešení předností na křižovatkách si vedly skvěle. Jízdou zručnosti se dostatečně vyřádily na venkovním hřišti a projetí nakreslené osmičky v obou směrech nebylo žádným problémem. Dopoledne si všichni užili za příznivého počasí. fotogalerie


Beseda s modelkou Lucií Kovandovou

Dne 28. 4. 2017 nás navštívila bývalá absolventka naší školy Lucie Kovandová, která se stala Českou Miss World 2013. Ve svém nabitém kalendáři byla ochotná pobavit se se žákyněmi 8. ročníku v rámci předmětu výchova ke zdraví o svých zkušenostech. Měli jsme možnost shlédnout, jak vypadá focení po skončení soutěže Miss ČR. Žákyně měly prostor pro diskuzi a dotazy, mluvily jsme zejména o cestování a zákulisí těchto soutěží. Nakonec si všechny dívky odnesly fotky i s podpisem a věnováním. fotogalerie


Přednáška o pavoucích

V úterý 25. 4. 2017 za námi do 4.B po tříleté odmlce opět zavítal pan Pekár, abychom společně probrali život pavoukovců. Bylo to nesmírně zajímavé povídání, o čemž svědčí výpovědi dětí - viz fotogalerie.


Návštěva u chovatelky koček

Milujeme zvířata, a proto nevynecháme žádnou příležitost k setkání s nimi. Tentokrát nás, žáky 4.B, láskyplně přijala paní Alena Bratková, která je chovatelkou Norských Lesních koček. Návštěvu si užili všichni. Děkujeme a rádi se zase zastavíme. Jako poděkování jsme nakreslili paní Alence krásné obrázky. fotogalerie


Návštěva u hasičů

Dne 5. 4. 2017 jsme v rámci výuky přírodovědy navštívili s žáky 4.A a 4.B Sbor dobrovolných hasičů v Dolních Kounicích. Dozvěděli jsme se nejen základní informace o fungování celé zásahové jednotky, ale také jsme měli možnost shlédnout techniku, kterou mají dobrovolní hasiči k dispozici. Mohli jsme si dokonce vyzkoušet, jak se sedí v hasičském vozidle. Všichni žáci byli z exkurze velmi nadšeni. fotogalerie


Netradiční svatba - Ov 8. roč.

V pátek 10. března se v obřadní síni kounické radnice konal svatební obřad, který se v jedné zásadní věci odlišoval od standardního obřadu. Role nevěsty, ženicha a svatebčanů totiž obsadili žáci 8. ročníku základní školy. Téma svatba je součástí osnov předmětu občanská výchova právě pro tento ročník. Proto byla paní starostka oslovena s nápadem uskutečnit pro děti svatbu v podmínkách, ve kterých běžně probíhá. Protože paní starostka s nápadem souhlasila, v pátek bylo připraveno vše, co k obřadu patří. I když celý slavnostní akt byl pouze simulovanou situací, vše při něm bylo stejné jako při sňatku skutečném. Paní starostka dodala situaci na důstojnosti tím, že sama obsadila roli oddávající. Poděkování za zdařilý průběh pátečního odpoledne patří žákům 8. ročníku za aktivní spolupráci, paní starostce Formánkové, paní matrikářce Střechové a ostatním zaměstnancům Městského úřadu za velkou ochotu při přípravě celé akce. fotogalerie
Martin Bublák


Aj 6.B - zapojení do soutěže

V rámci hodin anglického jazyka jsme se se žáky šestého ročníku rozhodli účastnit soutěže Send a postcard (Videopohlednice z mého města), kterou pořádá Základní škola, Praha 13, Mládí 135 pod patronací Velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice, pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky a za podpory Městské části Praha 13. Jedná se o krátké video, ve kterém žáci anglicky představí svoje město. Tento projekt jsme pojali trochu netradičně a zasadili ho do krátkého příběhu. Na konečný výsledek se můžete podívat v následujícím odkazu: video V této soutěži skončili naši žáci na 7. místě.


Návštěva městského úřadu

V měsíci lednu jsme se žáky 4.A a 4.B navštívili Městský úřad v Dolních Kounicích. Velmi srdečně nás ve své kanceláři přivítala paní starostka. Poté se nás ujala paní matrikářka, která ukázala dětem starou matriční knihu z konce 19. století a uvedla je do obřadní síně. Návštěvu jsme zakončili v kanceláři TICu, prohlédli jsme si upomínkové předměty s motivy Dolních Kounic a odnesli jsme si malý dárek v podobě časopisu. Děkujeme za milé přijetí. fotogalerie


Novoroční výlet 4.B

V pátek 6. 1. 2017 jsme si s dětmi vyšli na novoroční výlet do Pravlova zpestřený jízdou na koních. Maminka Jakuba Derfiňáka se uvolnila v práci a trpělivě vozila a vysazovala děti na hřbety koňů. Patří jí za to naše nesmírné díky. Koně ještě trpělivěji snášeli bojácné pokusy jezdců o výdrž v sedle. Zvládli jsme to všichni, ale koně jsme raději předem upláceli mrkví a jablky. Naší přátelské pozornosti neunikli ani králíci, kočka a psi. Bylo to skvělé dopoledne, určitě výlet zopakujeme, až bude teplo, a deky bereme s sebou.
Před vánočními prázdninami jsme pro změnu potěšili svojí návštěvou malou farmu paní Krmelové a užili si krmení koz a mazlení s vlkodavkou Miou. fotogalerie


Vánoční dílnička a besídka ve 2.B

Ve čtvrtek 22. 12. 2016 jsme si ve třídě uspořádali vánoční besídku. Děti přinesly cukroví a já jsem jim vařila čaj. Nejprve jsme si povídali o narození Ježíška, poté následovaly vánoční tradice a zvyky. Zkoušeli jsme rozkrojit jablíčko, pouštět lodičky, házet střevícem a lití olova bylo nahrazeno litím rozpuštěného vosku. Následovaly různé hry – samozřejmě „židličky“ vyhrály. Na závěr se rozdávaly drobné dárečky, které jim u nás ve třídě nechal Ježíšek. Děti odcházely spokojené a příjemně naladěné na Vánoce. fotogalerie

Ve středu 21. 12. 2016 jsem uspořádala pro rodiče a děti vánoční dílničku, kde si mohli při poslechu koled vyrobit pěkné vánoční dekorace. Třídou vládla příjemná vánoční atmosféra, všichni odcházeli spokojeni a příjemně naladěni na nadcházející svátky. fotogalerie


Vzdělávací program o včelách

Dne 12. 12. 2016 nás na Barborce navštívili chovatelé včel z Kuřimi s připraveným vzdělávacím programem. Během přednášky, promítání videí a prohlížení včelařských potřeb se děti dozvěděly o životě včel a stavbě jejich těla, o tom, jak vzniká med, o fungování včelstva jako komunity. Přednášející měli nachystaný malý včelí úl, děti si mohly na vlastní oči prohlédnout živé včelky z těsné blízkosti, osahaly si i včelí plástve. Celý program byl zakončený dílničkou, kde si vyrobily vlastní svíčku z včelího vosku. Program měl v dětech probudit zájem o včelaření. Z reakcí a dotazů bylo zřejmé, že život včel je zaujal. Byly pochválené za to, že spoustu věcí znaly a dokázaly správně odpovídat na otázky. fotogalerie


Mikulášská dílnička 1. a 2. roč.

Jako každý rok, ani letos na nás Mikuláš se svými pomocníky nezapomněl a navštívil nás na Barborce (viz Akce školy - foto „Školou chodil Mikuláš“). Iniciátorům akce tímto děkujeme za pěknou atmosféru a té jsme hned využili k dalšímu plánovanému programu tohoto dne – Mikulášské dílničce. Žáci prošli zábavnou výukou v ostatních třídách, kde si každá paní učitelka nachystala odlišný program. Vyzkoušeli si nejen práci s ostatními učitelkami, ale i hudební, sportovní a výtvarné činnosti. Na odpočinek poslouchali pohádku Čert a Káča. Den se opravdu vydařil a děti odcházely plné zážitků, spokojené a nadšené. fotogalerie


Exkurze do brněnského Klokánku

V úterý 22. listopadu navštívili žáci 8. ročníku centrum Klokánek, což je zařízení, které poskytuje pomoc dětem, které byly týrané, zanedbávané nebo jinak ohrožené. Exkurze měla návaznost na téma náhradní rodinná péče, což je jedna z kapitol osnov občanské výchovy 8. ročníku. V samotném centru se žáci seznámili s provozem budovy a měli možnost navštívit dětské pokoje včetně jejich dočasných obyvatel-dětí předškolního věku. Těm potom předali dárky, které se díky školní sbírce nashromáždily. Tímto bych chtěl rovněž poděkovat všem, kteří do školní sbírky přispěli a udělali tím radost dětem, které nemají to štěstí vyrůstat ve fungující rodině. fotogalerie
Martin Bublák


Exkurze na čističku odpadních vod

Dne 2. 11. 2016 jsme se žáky 8. ročníků navštívili ČOV v Dolních Kounicích. Žáci si vyslechli a měli možnost shlédnout, jak probíhá v praxi čištění vody, kterou doma užívají k nejrůznějším účelům. Dozvěděli se, jaké odpadní produkty vznikají při přečištění vody a jak tyto odpady lze dále využít. Čištění odpadních vod je náplní učiva chemie 8. ročníku.


Školní knihovna

Školní knihovna je na naší škole otevřena dvakrát týdně pro všechny žáky i zaměstnance, a to v úterý 12:45 – 14:15 hod. a ve čtvrtek 12:50 – 13:50 hod. Půjčování knih je bezplatné. K dispozici jsou zde i počítače, kde si žáci mohou vyhledávat informace související s výukou. Díky projektu „Snažíme se číst a komunikovat lépe“ se v loňském roce podařilo knižní fond rozšířit o 275 nových knih. V knihovně najdete knihy vhodné jak pro mladší, tak i pro starší děti, pro děvčata i chlapce. Jsou zde zastoupeny mimo jiné pohádky, příběhy se zvířátky, napínavé, dobrodružné či detektivní knížky, dívčí čtení i čtení pro kluky. Určitě si vybere každý, kdo přijde. fotogalerie
Božena Šafářová, vedoucí knihovny


Čtenářská dílna v 5.A

V loňském roce jsme se zapojili do projektu Snažíme se číst a komunikovat lépe, klíčová aktivita č. 1 – Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. Tuto aktivitu si děti velmi oblíbily a i v letošním roce projevily přání v ní pokračovat. Ve čtenářské dílně si každý žák potichu čte knihu, kterou si sám vybral. Pro četbu si mohou žáci v rámci třídy zvolit nejvhodnější a nejpohodlnější místo. Součástí dílny jsou i různé další aktivity, např. rozhovory o knize na různá témata, hodnocení knih, vypracování čtenářských listů apod. fotogalerie
Božena Šafářová


Kouzlo Dušiček - 2.A

Integrovaná hodina Pv a Vv
Koncem měsíce října jsme si s dětmi v rámci pracovní výchovy a výtvarné výchovy vytvořili pohodovou dušičkovou atmosféru. Děti si vyrobily malé svícny – lucerničky z různých druhů sklenic. Naučily se využívat různých přírodnin – spadané listí k výrobě růží, suchých plodů, lýkových a hedvábných stužek atd. Sklenice přetvořily v nazdobené lucerničky, které jim doma po zapálení čajové svíčky navodí příjemnou atmosféru. Děti si vyzkoušely, jak se maluje tuší, dekorovaly listy a malovaly si svoji mandalu za použití suchého pastelu. fotogalerie
Vycházka
V rámci utužování kamarádských vztahů v kolektivu jsem s dětmi podnikla společnou vycházku do podzimní přírody. V místě u kláštera děti dostaly úkol vytvořit ze spadaného listí společně jedno srdce. Chlapci dělali jednu polovinu a děvčata druhou tak, aby vše pěkně na sebe navazovalo. Děti se naučily spolupracovat mezi sebou a ze společného výsledku měly upřímnou radost. Dětem se v přírodě podařilo vytvořit krásné dílo ve stylu land art. fotogalerie


Beseda s myslivcem 4.B

Dne 21. 10. 2016 přišel do naší třídy pan Macháček, který se zabývá myslivostí už 50 let. Dozvěděli jsme se, že patronem myslivců je sv. Hubert a bohyně lovu Diana. Také mluvil o myslivecké „hantýrce“. Běhy, to jsou zaječí nohy. Slechy zase zaječí uši, očím říkají baterky a barva je krev. (Petr Komínek)
Pan myslivec měl s sebou zvířecí lebky a zuby. Také ocas divokého prasete a velké jelení paroží, které jsme si mohli potěžkat. Moc se mi líbila malá ptačí vajíčka v hnízdečku. (Adélka Kloparová)
Tradice myslivců je, že na připíjení při lovu musí držet džbánek v levé ruce, protože v pravé drželi otěže. Měli jsme možnost vyzkoušet si myslivecký klobouk i kabát. (Natálka Vizentová)
Dívali jsme se na různá ptačí vajíčka a bažantí pera. Pan Macháček nám ukazoval obrázky ptáků a zvířat, žijících v lesích celé Evropy. Beseda se mi moc líbila. (Vendulka Jabůrková)
Legrační bylo, jak Petr, Adam a Aleš pili z mysliveckého hrnku a polili se, protože nevěděli, že ten hrníček má dírku, která se musí ucpat, a druhou se nápoj saje. (Jakub Derfiňák) fotogalerie


Den s ježky - 2.A

Dne 14. října 2016 si děti ve škole užily pohodový den s ježky. Ze začátku se děti dozvěděly zajímavé informace o životě těchto živočichů a poté si každý vyrobil vlastního papírového ježka. Vnitřek šablon děti vyplétaly bavlnkami, na kterých měly navléknuté šípky. Také se naučily hezky a originálně naservírovat zdravý pokrm z dostupného ovoce. To vše za poslechu pohádek, kde hlavními hrdiny byli opět ježci. fotogalerie


Výroba královských korun - 4.B

Nechali jsme se s dětmi inspirovat středečním divadelním představením o Karlu IV. a vyráběli jsme královské koruny. Tvořivost dětí posuďte sami. fotogalerie, fotogalerie_5.A


Podzim klepe na dveře

S žáky 2.A jsme si užili vítání podzimu v rámci projektového vyučování. Dostali úkol, ve kterém měli zpracovat, jak se těší na podzim. Sami si sepsali, co mají nejraději na tomto pestrobarevném ročním období. Zhostili se daného úkolu na výbornou, dokonce se pustili i do vymýšlení vlastních příběhů. Potom si svůj text nalepili do vlastnoručně vytvořeného jablíčka. V závěru každé dítě přečetlo ostatním kamarádům svůj příběh. Tvoření si všechny děti užily a měly radost, jak se jim díla povedla. fotogalerie