o škole

 

šk. rok 2017-18

 
historie
zaměstnanci
počty žáků
organizace šk. roku
rozvrh hodin
školní řád - výňatek
zájmové útvary
školní družina
školní parlament
školní poradenské pracoviště
poskytování informací
projekty
dokumenty:
školní vzdělávací program
dodatek_1 k ŠVP
dodatek_2 k ŠVP
dodatek_3 k ŠVP
školská rada
členové školské rady
školní řád
rozpočet
pravidla pro hodnocení žáků
výroční zpráva 16-17
inspekční zpráva
Žádost o přestup
Žádost o přijetí
Žádost o odklad
Žádost o uvolnění