výuka

práce žáků

interaktivní výuka

ukázky hodin 2017/18:
Beseda s myslivci 4. roč.
Dopravní výchova 4. roč.
Kouzlíme v 1.B