výuka

práce žáků

interaktivní výuka

ukázky hodin 2017/18:
Čtenářská dílna 5.B
Hodiny Pv
Kroužek Angličtiny
Exkurze - Hvězdárna a planetárium Brno
Návštěva ČOV DK
Výchova ke zdraví 9. roč.
Přírodověda v 5.B
Beseda s myslivci 4. roč.
Dopravní výchova 4. roč.
Kouzlíme v 1.B