výuka

práce žáků

interaktivní výuka

ukázky hodin 2017/18:
Čarodějnice na Barborce
Návštěva synagogy
Dopravní výchova 4. roč.
Polygram - OU Cvrčovice
Občanská výchova 8. roč.
Výuka plavání 2. a 3. roč.
Projektová hodina Aj
Beseda s právníkem
Čtenářská dílna 5.B
Hodiny Pv
Kroužek Angličtiny
Exkurze - Hvězdárna a planetárium Brno
Návštěva ČOV DK
Výchova ke zdraví 9. roč.
Přírodověda v 5.B
Beseda s myslivci 4. roč.
Dopravní výchova 4. roč.
Kouzlíme v 1.B