akce

Akce ve školním roce 2018/2019


Pátý výjezd turistického kroužku

Brno – výstava „Tajemná Indonésie“ – 6. dubna 2019
I když nás zrána netěšilo deštivé počasí, přesto jsme se do Brna na výstavu o Indonésii vydali. Byli jsme zvědaví na život lidí v odlehlých koutech světa a všechno tajemné a pro nás mnohdy až nepochopitelné v jejich životních podmínkách. Očekávali jsme sice, že výstava bude mnohem rozsáhlejší vzhledem k její prezentaci na webových stránkách Paláce šlechtičen, kde byla umístěna, ale i tak se nám líbila a předměty, které nás na všech místech obklopovaly, nás zaujaly. Po výstavě jsme zašli do rychlého občerstvení na oběd a potom krátkou procházkou obešli několik zajímavých historických míst města Brna. Na zpáteční cestu jsme se vydali dřívějším vlakem, abychom se již za pěkného slunečného počasí vydali pěšky kolem řeky do Dolních Kounic. Po přibližně hodinové procházce jsme se na obvyklém místě rozešli. fotogalerie


Návštěva divadelního představení

V únoru a v březnu navštívili žáci druhého stupně představení Siddhártha v brněnském divadle Polárka. Společně se Siddhárthou, indickým mladíkem, jsme se ocitli v daleké Indii v chudých chatrčích i bohatých palácích, v mangových hájích a u věčně plynoucí řeky. Za zvuků podmanivé, klidné hudby jsme přemýšleli o tom, co znamená být šťastný, na čem v našich životech skutečně záleží – bohatství, majetek, peníze, přátelé, rodina, vědění, vzdělání? Návštěvu divadla jsme pojali velmi slavnostně, děti se svátečně oblékly, nechyběla saka, šaty, kravaty či motýlky. Zopakovali jsme si základy společenského chování a na návštěvu divadla tak máme příjemné vzpomínky.


Preventivní program 4. ročník

V úterý 12. března ve čtvrtých třídách opět proběhl ve spolupráci se společností Etické dílny preventivní program, tentokrát na téma „Jak překonat starosti ve škole“. Aktivity byly zaměřeny na chování dětí, hlavně o přestávkách ve škole – jak by se měly k sobě navzájem chovat, jakým způsobem děti tyto přestávky tráví, co je baví dělat během přestávek a co jim naopak na přestávkách vadí. Mohly se také podle obrázků seznámit s životem v jednom africkém státu. Shodou okolností se státem, odkud pochází chlapec, kterého naše škola podporuje v adopci na dálku. fotogalerie


Čtvrtý výjezd turistického kroužku

Po dlouhé zimní přestávce jsme se začátkem března vydali do Brna na výstavu Titanic. Všichni jsme se na ni již dlouho předem těšili, avšak nikdo z nás nepočítal s takovým množstvím dalších zájemců o tuto výstavu. Obklopoval nás neustále tak velký dav dalších návštěvníků, že jsme občas sami měli pocit, že jsme na této legendární lodi a postupujeme ve velké tlačenici směrem k záchranným člunům. Zážitek to však každopádně byl velký, protože většinou jsme se cítili jako na skutečné lodi. Dokonce se mezi námi pohybovala dvojice mladých lidí v dobových kostýmech. Po poledni začaly děti toužit po občerstvení, tak jsme se vydali do středu Brna, abychom si stihli koupit v rychlém občerstvení oběd s sebou do vlaku, kde jsme si jej v klidu a beze spěchu vychutnali. Zbytek cesty domů s plnými bříšky proběhl příjemně a jako vždy jsme se před třetí hodinou odpolední rozloučili. fotogalerie


Divadelní představení v KD

V úterý 12. března se žáci 5. – 9. ročníku zúčastnily divadelního představení s názvem – Z deníku pradědečka, které dětem připomnělo sté výroční založení Československa, které si v tomto školním roce připomínáme. fotogalerie


Polygram - OU Cvrčovice

Dne 27. 2. 2019 jsme zahájili druhou část spolupráce s Odborným učilištěm Cvrčovice. V rámci projektu PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji – sdílení odborných učeben a laboratoří navštívíme Cvrčovice celkem třikrát. První setkání bylo zaměřeno na generativní rozmnožování rostlin – setí, další jarní bude zaměřené na sázení a podzimní na sklizeň. Žáci byli nejdříve seznámeni s teorií a pak si vše také prakticky vyzkoušeli při vysévání hlávkového salátu. fotogalerie


Etické dílny 2.B

Žáci 2. B se dne 7. 2. 2019 zúčastnili programu „Buďme kamarádi“ pod vedením lektorky pí. Lukášové ze společnosti Etické dílny. Společně jsme si povykládali o tom, jak je pro nás přátelství důležité, co pro nás znamená a kdo je to kamarád. Dostali prostor k vyjádření vlastního názoru a zahráli si hry, kde si ověřili, zda jsou navzájem přátelé. fotogalerie


Preventivní program ve 4. roč.

V úterý 5. února se ve 4. třídách uskutečnil ve spolupráci se společností Etické dílny preventivní program na téma Jak se stát dobrým kamarádem zaměřený na to, co to znamená být kamarádem. Děti si společně připomněly principy dobrého kamarádství, vyzkoušely si komunikaci v různých situacích, jak svého kamaráda či kamarády mohou podpořit, co pro něj mohou udělat či co mohou udělat pro to, aby byly ještě lepšími kamarády. fotogalerie


Beseda s vyléčeným narkomanem

V úterý 22. ledna zavítal na naši školu pan Pavel Ilčík alias Pecinek z Dubňan, který si ve svém životě sáhl na úplné dno vinou drogové závislosti na pervitinu. Za asistence zaměstnanců zařízení pro léčbu drogově závislých a nadace Světýlko, která setkání zprostředkovala, povyprávěl pan Ilčík žákům osmých a devátých ročníků svůj strastiplný životní příběh. Žáci se tak mohli seznámit, jakým způsobem mohou drogy člověku zničit život a jak je těžké až nemožné se drogové závislosti zbavit. Žáci byli z besedy nadšení a ocenili autenticitu a poutavost Pecinkova vyprávění. Pevně věřím, že úterní beseda zanechala v žácích silný otisk a odradí je od případného pokušení. fotogalerie


Lyžařský kurz 2019

Jako každý rok i letos se žáci převážně 7. ročníku zúčastnili lyžařského výcviku v Hynčicích pod Sušinou. Podrobnosti očima jedné účastnice naleznete zde. fotogalerie


Listování s Lukášem Hejlíkem

Dne 19. 12. jsme měli možnost seznámit se s programem LISTOVÁNÍ. Do naší školy zavítali 2 známí herci – Věra Hollá a Lukáš Hejlík, kteří nás velmi zábavným způsobem seznámili s knihami pro děti. Nejprve se jednalo o knihu ŠMODRCHA, která byla určena dětem na I. stupni. Velmi se jim líbila. fotogalerie
Druhá část pro starší děti byla tvořena dvěma knihami určenými zvlášť pro chlapce a dívky. Obě měly velký úspěch. Ihned po představení, po němž následovala podpisová akce spolu s prodejem knih, nebyla ani jedna kniha již k dispozici. Byl o ně tak velký zájem, že hercům žádná nezbyla. fotogalerie


Návštěva Klokánku

Dne 13. prosince navštívili žáci osmého ročníku zařízení pro ohrožené a zanedbané děti – Klokánek v Brně – Líšni. Prostřednictvím této exkurze se žáci mohli seznámit s podmínkami, ve kterých žijí děti, které nemůžou vyrůstat v rodinném prostředí. Působivou částí bylo osobní setkání s nejmenšími obyvateli brněnského zařízení. Velké díky patří všem rodičům a dětem, kteří se rozhodli zpříjemnit dětem v Klokánku Vánoce a poslali jim věcné dary. fotogalerie
Martin Bublák, Eva Hodovská


Tajemství Vánoc 1. až 3. roč.

Výchovně vzdělávací program uskutečněný ve dvou termínech 4. a 11. 12. 2018 nám zpestřil vánoční čekání na Ježíška. Součástí bylo zpívání vánočních koled, výroba dekorací, zdobení perníčků a seznámení se s tradičními vánočními zvyky. Akce proběhla v pěkném a příjemném prostředí ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. fotogalerie


Výjezd turistického kroužku do Brna

V sobotu 10. 11. 2018 jsme navštívili v Brně na Josefské „MODELOVÝ SVĚT“ - digitální kolejiště, autodráha, dráha s RC auty, dřevěné kolejiště, …i s možností zakoupení těchto hraček. Výstava se dětem líbila, ale prostor, ve kterém jsme se pohybovali, byl poněkud stísněný. Odtud směřovala naše cesta k Petrovu přes Mc Donalda. S plnými bříšky se všichni cítili dobře a vůbec nám nevadilo šedivé počasí bez jediného slunečního paprsku. Z Petrova jsme měli Brno jako na dlani a procházka parkem byla velmi příjemná. Naše další cesta už pokračovala k vlakovému nádraží, abychom nezmeškali odjezd vlaku. Dušičkové počasí nám náladu nezkazilo a výlet jsme si jako vždy užili. fotogalerie


Beseda s elitním kriminalistou

Ve středu 7. listopadu zavítal na naši školu bývalý kriminalista pplk. Josef Lottes, který působil třicet let v oddělení vražd. Podílel se na vyšetřování známých kauz, například Spartakiádní vrah či Orlické vraždy. Plukovník Lottes seznámil žáky 7. – 9. ročníku se základy trestního práva a kyberšikany. Zpestřením přednášky byl popis konkrétních případů, které pan Lottes během své dlouholeté praxe vyšetřoval. fotogalerie


Polygram - OU Cvrčovice

Ve čtvrtek 18. 10. 2018 se vybraní žáci devátého ročníku účastnili projektu PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji na Odborném učilišti Cvrčovice. Téma třetího setkání – dušičková vazba. Žáci se seznámili s teorií a pak si také prakticky vyzkoušeli nazdobit věneček. Své výtvory si mohli odvézt domů. Tohle třetí setkání bylo poslední pro letošní deváťáky, v příštím kalendářním roce začínáme opět s žáky osmých tříd. fotogalerie


První výjezd turistického kroužku - Oslavany

Program: Turistika cyklostezkou podél řeky do Oslavan, pozorování přírody, drobné hry cestou a seznámení s historií a současností města Oslavany. Prohlídka zámeckého parku a oběd v zámecké restauraci. Seznámení dětí s dalšími zajímavostmi města Oslavan. Cesta zpět do Ivančic s prohlídkou náměstí a pamětními deskami Vladimíra Menšíka a Alfonse Muchy, návštěva cukrárny a cesta zpět do Dolních Kounic. fotogalerie


Ukázky juda

V úterý 11. 9. 2018 borci z oddílu Judo Dolní Kounice v Trboušanech předvedli prvňáčkům a druhákům kounické základní školy, jak vypadá hodina tělesné výchovy po judisticku. Kluci si vzali děti na starost a za doprovodu trenérů dětem nejdříve důkladně protáhli tělo a následně je naučili jeden ze základních judistických pádů, pád vzad. Děti byly velmi šikovné a padaly naprosto dokonale. Pokud se některé z nich rozhodnou navštěvovat náš oddíl, naučí se další pádové techniky, a pokud ne, tak věříme, že v případě nečekané nehody venku nebo doma spadnou bez jakéhokoli úrazu. Naši kluci dále předvedli dětem judistické techniky a opravdový zápas. Pomyslnou třešničkou na dortu byla velká míčová soutěž mezi třídami. Děkujeme všem učitelům a zaměstnancům ZŠ Dolní Kounice za pomoc při přípravě a realizaci judistického tréninku a těšíme se zase příště. fotogalerie


 Adaptační program žáků 1. roč.

Učitelky prvních tříd každý rok pro své nové žáčky plánují adaptační program. Již druhým rokem realizujeme tuto akci ve spolupráci se SVČ Ivančice. Letos proběhl adaptační program až ve středu 19. září, protože první termín nám překazilo deštivé počasí. V tento den jsme se sešli na hřišti za klášterem. Lektoři ze SVČ si připravili pro děti zajímavé hry. Děti se při nich blíže seznámily, naučily se spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Nadšení a zápal pro hru můžete vyčíst z fotografií. fotogalerie


Adaptační pobyt žáků 6. roč.

Ve dnech 17. a 18. září se žáci 6. ročníků spolu se svými třídními učiteli zúčastnili adaptačního pobytu v Jedovnicích. Prožili jsme krásné slunečné dny v malebném prostředí Moravského krasu. Program pobytu jsme ve spolupráci s odborníky zaměřili na vytvoření respektujících se kolektivů, seznámení s nově příchozími žáky, navození příjemného třídního klimatu, ale také na cvičení konfliktních situací a navození společensky přijatelných řešení. Šesťáci si užili spoustu zábavných her (některé i náročnější na kondici). Zhodnocení adaptačních aktivit a výstupy kurzu se staly vodítky pro další práci s třídními kolektivy.
Jana Navrátilová, třídní učitelka 6.B fotogalerie


První den ve škole - září 2018

Slavnostním zahájením v pondělí 3. září 2018 začala povinná školní docházka pro 34 prvňáčků naší školy. Svou přítomností je podpořili rodiče i prarodiče. Ředitel školy pan R. Dubčák děti s úsměvem přivítal. Paní starostka R. Formánková s dalšími zástupci obce předali jako milou pozornost dětem dárky a maminkám kytičku. Tento výjimečný den je zdokumentován a fotografie budou zveřejněny na webových stránkách školy a v Dolnokounickém zpravodaji. Všem prvňáčkům přejeme, aby chodili do školy s úsměvem, práce se jim dařila a radovali se ze všeho, co se naučili.
Třídní učitelky. fotogalerie


Akce školy ve školním roce 2017/2018


Pasování na čtenáře 1.A, 1.B

Dne 14. 6. 2018 v malebném prostředí kláštera Rosa Coeli pasovaly královna a tři princezny malé prvňáčky do stavu čtenářského. Děti musely složit přísahu čtenáře, kde slíbily, že se budou ke knihám chovat s úctou, láskou a nebudou je ničit. Den se vydařil a všichni čtenáři odcházeli se svým čtenářským dekretem a úsměvem na rtech zpět do školy, kde na ukázku přečetli pár řádků ze svých knih a tím stvrdili svoji přísahu. fotogalerie


Zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka Brno

Ve dnech 22. a 29. 5. 2018 proběhla pro 1. až 3. roč. exkurze do Zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka Brno. 1. a 2. roč. – MRAVENCOVO DESATERO – podívejte se na foto z našeho výukového programu. Děti se dozvěděly zajímavosti o životě mravenců, prolezly si obří maketu mraveniště a zahrály si hry v krásné přírodě.
3. roč. - LES VŠEMI SMYSLY – zážitkový program pro 3. ročník v lesním prostředí. Čicháme: květy, listy, smolu. Slyšíme: ptačí zpěv, šumění větru, vlastní dech a kroky, vzdálený hluk. Vidíme: rostliny, ptáky, hmyz a rozlišujeme je podle tvaru listů, barvy květů, velikosti a barvy peří … Hmatem poznáváme ukryté předměty, vnímáme různé povrchy bosou nohou. Chutnáme lesní plody a limonádu z pampelišek. To vše formou poznávacích her spojených s pohybem. fotogalerie


Poslední výjezd turistického kroužku

Ve dnech 26. 5. – 27. 5. 2018 proběhl závěrečný výjezd turistického kroužku na táborovou základnu Krkatá baba poblíž Újezdu u Černé Hory. Podrobnosti ve fotogalerii.


Škola v přírodě 2018

Ve dnech 14. 5. – 18. 5. 2018 se 3. a 4. ročníky vydaly do Nesměře u Velkého Meziříčí, aby si zde užily týden plný her. O program nazvaný „Pazourek“ se postarala outdoorová agentura z Jihlavy. Přestože počasí nám v tomto týdnu nebylo příliš nakloněno, instruktoři zvládli program přizpůsobit i častému dešti a děti si je velice oblíbily. Program byl zaměřen na pravěkého člověka, který často musel bojovat s přírodními živly o své přežití. První odpoledne pobytu stavěly děti své příbytky v lese, další den bylo dopoledne ještě bez deště, tak zkoušely své dovednosti na nízkých lanech v lese, ale odpoledne už tak vlídné nebylo, proto děti vyrazily do lesa v pláštěnkách. Soutěžní úkoly byly tak zajímavé, že trocha deště nikomu příliš nevadila. Středa už byla celkem slunečná, takže bylo možné věnovat se lukům a šípům, bangeerunningu, ale i fotbalu a jiným aktivitám na hřišti. Pohodový středeční den uzavřený táborákem s opékáním špekáčků však čtvrtek zrušil, protože už od rána pršelo. I tak jsme v pláštěnkách pokračovali v programu v areálu rekreačního střediska, kde děti hledaly potřebné indície ke splnění úkolů. Navečer už naštěstí nepršelo a pozornost nás všech upoutali parkuristi. Večer jsme uzavřeli maškarním karnevalem a páteční slunečné dopoledne bylo kromě balení věcí a uklízení věnováno především míčovým hrám na louce v areálu rekreačního střediska. I přes nepřízeň počasí jsme si užili týden plný sportovních aktivit a her. fotogalerie


Polygram 8. roč.

Ve čtvrtek 3. 5. 2018 se žáci 8. ročníku zúčastnili projektu Polygram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji. Polovina žáků jela do Polánky v Moravském Krumlově, kde si formou soutěží ve družstvech mohli vyzkoušet různé dovednosti – výměnu pneumatik u auta, stříhání plechu, kování, vrtání vrtačkou, ovládání robota a mnoho dalšího. Druhá polovina navštívila Odborné učiliště Cvrčovice, kde po noční bouřce nebylo možné sázení na záhonech, a tak si žáci vyzkoušeli přesazování v květináčích a sekání trávy. Kdo chtěl, mohl si zkusit jízdu na traktoru nebo pojízdné sekačce. Třetí návštěva nás čeká na podzim. Na průběh celého dopoledne se můžete podívat ve fotogalerii.
Eva Karbašová, Jiří Zoufalý


Turistický výjezd do Tišnova

Výjezd se uskutečnil v sobotu 28. 4. 2018. Tentokrát nás čekala zajímavá místa a památky v Tišnově včetně návštěvy rozhledny u Tišnova. Dále to byla příroda Tišnovska – poznávání zvířat a rostlin na naučné stezce k rozhledně. Cestou ve vlaku jsme hráli drobné hry a po dojezdu do Tišnova jsme se vydali do středu města navštívit jeho pamětihodnosti a zajímavá místa a poté jsme pokračovali pěšky naučnou stezkou až na rozhlednu u Tišnova. Oběd jsme měli objednaný v Podhorácké restauraci. Odtud jsme se vydali zpět k vlaku a cestou si zašli ještě na drobné mlsáníčko v cukrárně před nádražím. Ve vlaku hrály děti svoje oblíbené hry, takže cesta do Modřic rychle uběhla a odtud jsme pokračovali autobusem do Dolních Kounic. Myslím, že jako vždy byly děti s výletem spokojené. fotogalerie


Den otevřených dveří na Barborce

V úterý 24. dubna jsme v rámci dne otevřených dveří umožnili rodičům budoucích prvňáků, ale i ostatním zájemcům, navštívit naše odloučené pracoviště v budově U Sboru, kde se vyučují 1. a 2. ročníky. Zájemci tak měli možnost seznámit se s modernizovaným interiérem, který zkvalitní výuku v těchto třídách. Také děti měly možnost si vyzkoušet práci na interaktivní tabuli a my věříme, že návštěvníci byli spokojeni a děti se budou těšit na nový školní rok, kdy poprvé usednou do lavic. fotogalerie


Den Země 2018

Jak probíhal letošní Den Země na naší škole:
Barborka - Protože se udělalo velmi krásné počasí, nedalo nám to a zaměřili jsme se s prvňáčky na včeličky. Děti se seznámily se spoustou informací, vyrobily si včeličky z papírových roliček a na závěr si opekly špekáčky na školním dvorečku. Starší děti se učily poznávat a třídit kytičky, poté si společně vytvořily květinovou výzdobu do oken třídy, která se jim velmi povedla. Ani druháčci nepřišli o opékání špekáčků. fotogalerie
Žáci třetího ročníku se zabývali problematikou třídění odpadu - pracovním listem navázali na svoje zkušenosti s tříděním odpadu ve škole a doma. Vycházkou městem i jeho okrajovou částí řešili správné uložení odpadu do kontejnerů a do sběrného dvora. Náš cíl byl v areálu čistírny odpadních vod, kde jsme absolvovali prohlídku s výkladem. Po návratu do školy děti vytvořily ve dvojicích plakáty na téma ochrany životního prostředí. Rozmanitá činnost žáků 4. ročníku je popsána ve fotogalerii. Do celoškolního projektového dne ke Dni Země, který se uskutečnil v pondělí 16. dubna, se žáci 5. ročníku zapojili svými činnostmi a aktivitami, které byly zaměřeny na ochranu životního prostředí, ekologii a třídění odpadu. Ve třídách probíhaly diskuse na téma: co mi vadí v mém rodném místě, co bych tam chtěl ještě mít či změnit, které stavby apod. Součástí byl i plán ekoměsta, který si třídy vytvořily. Podle sestavených plánů pak žáci vyrobili maketu „svého“ města s použitím různého „odpadního“ materiálu a přírodnin, které si na tento den přinesli. Ve svých plánech nezapomněli na zeleň, místo pro volnočasové aktivity, zábavu, místa pro seniory i ty nejmenší. fotogalerie
Také na druhém stupni se žáci zabývali rozmanitými činnostmi souvisejícími s ekologií či přírodou. Například žáci 8.ročníku ve spolupráci se včelařským spolkem z Dolních Kounic pomohli připravit prostor u Antoníčku pro výsadbu 20ks nových stromků. Kluci vykopali díry pro nové stromky, děvčata okopávala okolí u stromků vysazených v minulých letech. fotogalerie


Turistický výjezd do Předklášteří u Tišnova

V sobotu 24. 3. 2018 jsme se s turistickým kroužkem vydali do Předklášteří u Tišnova. Z důvodu delší trasy nám výjezd zabral tentokrát více času než je tomu obvykle. Cestou ve vlaku jsme hráli drobné hry a po dojezdu do Tišnova jsme pokračovali pěšky do Předklášteří vzdáleného asi 1,2 km, což znamenalo tak půl hodiny chůze k restauraci "V Chaloupkách", kde nás čekal oběd. Jakmile se nám podařilo uspokojit svá bříška, vydali jsme se ke klášteru Porta coeli. Tam jsme měli objednanou prohlídku včetně prohlídky exponátů přilehlého muzea. Nejvíce děti zřejmě zaujala možnost nákupu suvenýrů u pokladny muzea. Opět jsme se vydali pěšky zpět k vlaku v Tišnově a cestou si zašli ještě na drobné mlsáníčko v cukrárně před nádražím. Ve vlaku hrály děti svoje oblíbené hry, takže cesta do Modřic rychle uběhla a odtud jsme pokračovali autobusem do Dolních Kounic. fotogalerie


Rubikon - Ivančice

Dne 15. března se žáci 8. ročníku zúčastnili oblastního kola soutěže Rubikon v Ivančicích. Bylo vybráno 5 zástupců, kteří se přímo účastnili soutěže, ostatní sloužili jako podpora a fanoušci v publiku. Celkem se tohoto preventivního programu zúčastnilo 9 škol z okolí Ivančicka a Vyškovska. Organizátorem této akce bylo Středisko volného času Ivančice. Cílem Rubikonu je upozorňovat žáky na rizika nezodpovědného sázení, naučit je správně se rozhodovat v životních situacích, poznávat míru rizika a nést důsledky svých rozhodnutí. Žáci plnili různá zadání a úkoly a podle svého uvážení si na jednotlivé disciplíny mohli vsadit. Nakonec se náš tým umístil na 5. místě. fotogalerie
Eva Karbašová


Návštěva Klokánku

Dne 21. 2. 2018 jsme navštívili brněnský Klokánek. Přivítala nás paní, která nás zavedla do herny. Pak nám říkala, jak Klokánek funguje, a odpovídala na naše dotazy. Na hřišti si hrály děti, ale bylo nám líto, že jsme je mohli pozdravit jen přes okno. Překvapily nás pěkně zařízené byty a jeden z nich jsme i navštívili. Pak už jsme se jen rozloučili a odjeli.
Tereza Kloparová, Nikola Kutková (žákyně 8. ročníku)


Lyžařský výcvikový kurz 2018

V termínu od 13. do 19. ledna se uskutečnil tradiční lyžařský výcvikový kurz ve skiareálu Kraličák v Hynčicích pod Sušinou. Zúčastnili se ho převážně žáci 7. a 8. roč., doplněni žáky 9. roč. Ubytování bylo zajištěno již tradičně v horské chatě Spartak. Zde si můžete přečíst zhodnocení kurzu očima žáků a z pohledu učitelů. Atmosféru vám rovněž přiblíží fotogalerie. Povedlo se nám ve spolupráci s multimediálním kroužkem v Dolních Kounicích, který navštěvují i někteří žáci naší školy, vytvořit dlouho očekávané video z našeho lyžařského kurzu. Velké poděkování patří Viktoru Svobodovi, Kubovi Vodičkovi a Petru Špalkovi za krásné zpracování. Odkaz na youtube


Čtvrtý výjezd turistického kroužku

V sobotu 20. 1. 2018 jsme se rozhodli podívat se s kroužkem do technického muzea v Brně na výstavu „Rytíři nebes“ zaměřenou na letce z doby války a leteckou techniku. Celkem se výjezdu zúčastnilo 13 dětí. Nejdříve jsme si prošli přízemím s obrovskými stroji a chvíli si k nim poslechli přednášku, která byla určena další skupině turistů, a děti si zde užily nejenom staré typy automobilů, ale především se s chutí nechaly fotit na motorce nebo na stupních vítězů s věncem kolem krku. Kluky nejvíc zaujaly počítačové hry v dalším patře a děvčata zase soutěžní kvíz, takže holky běhaly z místa na místo a hledaly potřebné indície, až se jim nakonec povedlo úkol vyřešit. Všem se také líbila starodávná ulička i s hospůdkou, ve které se však nedalo nic koupit, protože jsme byli v muzeu. Také ostatní sbírky byly zajímavé, ale všechny děti spěchaly do nejvyššího patra, kde je umístěna herna. Tam jim nějaký zaměstnanec technického muzea objasňoval jednotlivé pokusy a děti si čas v herně nadšeně užívaly. Ještě cestou zpátky jsme se stavili do rychlého občerstvení pro oběd, který jsme si nechali zabalit, abychom si jej v klidu vychutnali ve vlaku. Podle slov dětí byl výlet moc pěkný. fotogalerie


Exkurze - SŠ Moravský Krumlov

Dne 10. 1. 2018 navštívili žáci devátých ročníků Střední školu dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov. V rámci projektu PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji mohli žáci nahlédnout do výuky na této škole a navštívit dílny a seznámit se s výsledky práce žáků. fotogalerie


Třetí výjezd turistického kroužku do Anthroposu

V sobotu 16. prosince jsme se vydali do Anthroposu v Brně. Cestování vlakem je pro děti samo o sobě velikou radostí a zřejmě není nic lepšího, než pokračovat ve své cestě tramvají. Výjezdu se zúčastnilo 12 dětí a stačilo jen vystoupit z tramvaje a dojít do parku před Anthroposem, aby byl pocit radosti ještě větší, což je vidět z přiložených fotografií. V samotném muzeu jsme měli možnost seznámit se s životem našeho předchůdce neandrtálského člověka ve třech patrech muzea. V suterénu muzea zaujal děti film a obrazy pradávných obrů jako jsou veleještěři a jiná obrovská zvířata a v přítmí boční části jsme procházeli přímo mezi pravěkými lidmi a pozorovali jejich jednoduchý a těžký život jako je ohřívání se u rozdělaného ohně a příprava potravy. Odtud jsme se přesunuli do Vaňkovky k rychlému občerstvení, které mnozí z nás dojídali i ve vlaku při zpáteční cestě. Výlet se všem líbil a těšíme se na další. fotogalerie


Další výjezd turistického kroužku

Druhým výjezdem turistického kroužku jsme se rozhodli poznávat blízké město Moravský Krumlov. Cestou ve vlaku jsme hráli hry a po příjezdu do města jsme navštívili výstavu hraček z lego kostek v Knížecím domě, která se dětem moc líbila. Někteří dali přednost skládání kostek na koberci, jiné zaujaly omalovánky hraček z lego kostek. Jakmile jsme si všechno, co výstava nabízela, užili, přesunuli jsme se zpátky do města, abychom pozdravili prvního prezidenta T. G. Masaryka a přečetli si jeho moudrá slova o tom, že vždy a za všech okolností máme zůstat sami sebou. Od pomníku jsme se přesunuli k informačním tabulím a zkusili se zorientovat, kde se nacházíme a co ještě zajímavého Moravský Krumlov nebo jeho okolí nabízí - některé děti zajímaly mluvené informace z nástěnky, jiní se raději dívali do mapy na vedlejší vývěsce. Po krátké prohlídce zámku zvenčí a zhlédnutí kaple sv. Floriána na kopci nad Krumlovem jsme se přesunuli k autobusovému nádraží a vydali se na cestu zpět s hraním krátkých her. Oběd jsme si dali v pizzerii na náměstí a podle slov dětí se jim výlet i přes nepřízeň počasí moc líbil. fotogalerie


Den otevřených dveří

Dne 7. prosince se na naší škole uskutečnil Den otevřených dveří pro rodiče a žáky budoucího 5. a 6. ročníku. Po úvodním proslovu pana ředitele se všichni společně vypravili po školní budově, kde ve vybraných učebnách probíhaly krátké ukázky toho, co vše žáky na škole čeká. Připravené byly např. výstavky různých výrobků žáků, své umění předvedl pěvecký kroužek, žáci 9. roč. ukázali některé zajímavé chemické pokusy, jinde se rodiče měli možnost podrobněji seznámit s některými výukovými programy a pod. Věříme, že se jim u nás na škole líbilo a příští rok tak přivítáme mezi sebou nové žáky z okolních obcí. fotogalerie


Mikuláš na zámku

Koncem listopadu a začátkem prosince, tj. ve dnech 27., 28. 11. a 1. 12. zažili žáci z 1. – 3. tříd krásný den na zámku, kde je uvítal čert Bambula a zavedl děti do pekla. Naštěstí je hodná paní učitelka vykoupila, takže jsme Vám všechny Vaše ratolesti vrátily bez úhony. Nakonec zašly do nebíčka, kde je vyzpovídal Mikuláš a hodný andílek rozdal drobný dáreček.
Fotky naleznete na tomto odkaze


Turistický kroužek

První výjezd kroužku byl do nedalekých Ivančic. Děti se seznámily s historií města, jeho památkami, slavnými rodáky i významnou minulostí, z rozhledny na Réně se učily zorientovat se v krajině. Pod rozhlednou poznávaly děti zajímavosti z živé přírody (co zde roste a žije), zahrály si několik her kromě těch, co hrály cestou. V restauraci Réna nás čekal chutný oběd a po obědě cesta zpět vlakem, přičemž některé děti jásaly, že je to jejich první cestování tímto dopravním prostředkem. Přestože zrána pršelo, tak na sraz dorazily všechny přihlášené děti a odměnou jim bylo později svítící sluníčko a pěkné zážitky na čerstvém vzduchu. fotogalerie
Mgr. Jana Navrátilová, vedoucí kroužku


Adaptační pobyt 6. ročník

Ve dnech 13. - 15. září se žáci 6. ročníku zúčastnili adaptačního pobytu ve Velkých Pavlovicích. Tato akce byla pořádaná ve spolupráci se Střediskem volného času v Ivančicích. Žáci se pomocí skupinových her a aktivit snažili lépe poznat svoje spolužáky, vybudovat pevné společenské vztahy a vymezit si role v rámci svých tříd. Na základě nadšených ohlasů dětí lze konstatovat, že akce splnila svůj účel a přispěla k vytvoření zdravých třídních kolektivů. fotogalerie
Markéta Burianová a Martin Bublák


Adaptační program 1. ročník

V pondělí 11. 9. 2017 proběhl v prvních ročnících adaptační program pod vedením SVČ Ivančice. Lektoři měli nachystanou zajímavou a bohatou nabídku her zaměřenou na seznámení a poznání se navzájem. I přesto, že nám počasí nepřálo a museli jsme být ve třídách, se den velmi vydařil. fotogalerie


Judo ve škole

V pátek 8. 9. 2017 přijeli na naši školu lektoři Juda z Trboušan spolu se svými žáky naší školy. Nejprve dětem vysvětlili, že judo není bojový sport, ale slouží k sebeobraně. Poté ukázali různé chvaty a techniky. Jednu padací techniku se žáci dokonce naučili. Takže ode dneška už žádná odřená kolena. fotogalerie


První školní den

V pondělí 4. 9. 2017 poprvé překročilo práh naší školy 39 prvňáčků a uslyšeli své první zvonění. S novými aktovkami a úsměvem na rtech usedli do lavic. Kromě třídních učitelek žáky uvítal pan ředitel školy spolu s paní starostkou a panem místostarostou. Všichni žáci obdrželi dárkový balíček, pamětní list a maminky dostaly kytičku. Přejeme dětem i rodičům úspěšné první vykročení do nového školního roku. fotogalerie
Tř. učitelky 1. roč.