o škole - zájmové útvary

 Kroužky ve školním roce 2019/2020

Nabídka kroužků ve spolupráci se SVČ Ivančice - kroužky pro základní školu, pro mateřskou školu

 

Název

Vyučující

Doba konání

mateřská škola      
     
     
     
základní škola