o škole - zájmové útvary

 Kroužky ve školním roce 2019/2020

Nabídka kroužků ve spolupráci se SVČ Ivančice - kroužky pro základní školu, pro mateřskou školu

 

Název

Vyučující

Doba konání

mateřská škola
Angličtina hrou Chmelíčková Po 15:30 až 16:30
Tanečky Bojanovská Út 15:30 až 16:30
Tvořínek Černá St 15:30 až 16:30
základní škola

 

Míčové hry Žáková St 13:00 až 14:00
Stolní tenis Bublák St 14:00 až 15:00
Nohejbal Raus Po 14:00 až 15:00
Florbal I Šusta, Žikeš Po, Čt 16:00 až 17:00
Florbal II Šusta, Žikeš Po, Čt 17:00 až 18:00
Florbal III Šusta, Žikeš Po, Čt 18:00 až 19:00
Angličtina Navrátilová Po 14:00 až 15:00
Taneční kroužek Bojanovská Út 14:00 až 15:00
Tvořivá dílna Černá St 14:15 až 15:15
Kroužek Inf. a programování Heryán Pá 14:30 až 16:00