výuka

Informace o výuce ve školním roce 2018/2019

Výuka na škole probíhá v tomto školním roce podle vlastního ŠVP:

Součástí výuky jsou také povinně volitelné a nepovinné předměty: