akce

 
šk. rok 2018-19
Výjezd turistického kroužku
Beseda s elitním kriminalistou
Polygram
První výjezd turistického kroužku
Ukázky juda
Adaptační program 1. roč.
Adaptační pobyt 6. roč.
První den ve škole