výuka

práce žáků

interaktivní výuka

ukázky hodin 2018/19:
Exkurze do Rajhradu
Čarodějnické vyučování Barborka
Svatba v 8. roč.
Dopravní výchova 4. roč.
Využití ICT v Aj
Přednáška o geologii
Exkurze na městský úřad - 4. roč.
Seminář tvůrčího psaní
Mikuláš na Barborce
PP - Prevence onkologických onemocnění
Projekt Záložka do knihy - 7. roč.
Exkurze za zdravým životním stylem
Projekt 100 let republiky ve 3.B
Beseda se spisovatelkou
Angličtina 8. roč.
Projektový den 3. roč.
Dopravní výchova 4. roč.