Modernizace ZŠ

Už v polovině června byly v budově základní školy zahájeny stavební práce spojené s rekonstrukcí několika učeben, kabinetů a školní kuchyně.
Díky získané dotaci z evropských fondů se modernizují odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a jazyková učebna. Dále se bude upravovat prostranství kolem školy a vybuduje se nová počítačová síť. Vše by mělo být dokončeno v průběhu září, kdy se budou místnosti vybavovat novým nábytkem a IT technikou.
Další velikou stavební akci, která probíhá souběžně, je rekonstrukce a modernizace školní kuchyně.
To, že se jedná o poměrně náročnou stavební akci, prosím posuďte na následujících fotografiích.

Před:

učebny

kabinety

kuchyně

jídelna

Po:

učebny

kabinety

kuchyně a jídelna

další prostory

Modernizace dokončena
V průběhu června až září letošního roku doznala naše základní škola značné proměny. Byly zrealizovány dva velké stavební projekty – Modernizace učeben a Modernizace kuchyně.

Modernizace učeben
Na tento projekt se nám podařilo získat dotaci z evropských fondů ve výši dvaceti milionů korun. Stavební úpravy byly zaměřeny zejména na rekonstrukci (modernizaci) odborných učeben a laboratoří (fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a jazykové učebny), modernizaci kabinetů (fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu), kabinetu jazyků a školního poradenského pracoviště. Učebny a kabinety prošly stavebními úpravami a byly vybaveny novým nábytkem, výpočetní a projekční technikou a byla pořízena řada pomůcek a dalších výukových materiálů. Dále se v rámci projektu zvelebilo prostranství kolem školy, škola se za pomoci schodišťové plošiny stala bezbariérovou. Byla zbudována zcela nová konektivita hlavní budovy školy, která spočívá v nových rozvodech počítačové sítě včetně nového serveru. Bezpečnost žáků ve škole by měl zvýšit nový video vrátník, přes který se bude muset hlásit každá návštěva vstupující do budovy.

Modernizace kuchyně
Další velkou stavební akcí, která probíhala souběžně, byla rekonstrukce a modernizace školní kuchyně. Na tento projekt se bohužel nepodařilo sehnat žádnou dotaci, ale vzhledem k tomu, že rekonstrukce kuchyně byla nezbytná, muselo na ni město najít peníze ve svém rozpočtu. Jednalo se o zásadní stavební zásah do všech prostor kuchyně i jídelny. Dělaly se nové rozvody elektřiny, plynu, vody a odpady. Musely se vybudovat nové místnosti na úpravu masa, zeleniny, vajec a další tak, aby vše odpovídalo současným předpisům a normám. Dále došlo ke kompletní obměně zastaralého gastro vybavení, byly pořízeny nové konvektomaty, trouby, sporáky, myčky, lednice, vzduchotechnika a další.
Pokud vás zajímá, jak se naše škola rekonstrukcí změnila, prohlédněte si následující fotografie.

Ve dnech 30. 11. a 1. 12. proběhla za účasti široké veřejnosti (téměř 400 lidí) akce Den otevřených dveří po dokončené modernizaci školní kuchyně, jídelny, odborných učeben a kabinetů. Připomeňme si celou akci v následující fotogalerii.
Mgr. Radim Dubčák, ředitel školy